Ionad na Meán

Ionad na Meán

Is í aidhm Ionad na Meán an fhaisnéis a theastaíonn uait faoi An Post agus ár ngníomhaíochtaí a sholáthar duit.

Sa roinn seo, gheobhaidh tú na heisiúintí preas, na híomhánna agus na grianghrafanna  is déanaí agus beidh tú in ann iad a íoslódáil, mar aon le sonrraí faoi na daoine atá linn agus achoimre ar fhíricí agus ar fhigiúirí. Tá faisnéis teagmhála An Post do na meáin ar fáil thíos.

 

An Roinn Caidrimh Phoiblí agus Preasa

An Post
Ard-Oifig an Phoist
Sráid Uí Chonaill
Baile Átha Cliath 1
D01 F5P2

F: (353) 1 705 7466 
R: Pressoffice@anpost.ie

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta