Fíricí Meara

Gach lá oibre, déanann foireann An Post, idir uirbeach, tuaithe, lánaimseartha agus pháirtaimeartha na nithe seo a leanas:

  • níos mó ná 2.5 milliún earra poist a bhailiú, a phróiseáil agus a sheachadadh
  • chuig 2.2 milliún seoladh gnó agus baile
  • ag úsáid flít bóthair de 2,738  feithicil agus 1,645 rothar.
  • agus freastalaíonn siad ar 1.7 milliún custaiméir gach seachtain trínár ngréasán leithleach náisiúnta.
  • de 1,100 Oifig Phoist agus 132 gníomhaire poist
  • chomh maith le gréasán íocaíochta PostPoint ag 2,500 ionad miondíola ar fud na tíre.

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta