Express Post

- luas, ráthaithe i bPoblacht na hÉireann

Mír le seachadadh agat in Éirinn? An dteastaíonn ráthaíocht uait go ndéanfar an seachadadh an chéad lá eile? Is bealach iontaofa, mear, costas-éifeachtach é an Mearphost chun do mhír a sheachadadh in am i gcónaí. Tugaimigid ráthaíocht go ndéanfar an seachadadh ar an gcéad lá eile i bPoblacht na hÉireann.

 

Conas a oibríonn sé?

Geallann Mearpost seirbhís seachadta mear ar chostas níos ísle. Faigh lipéad Mearphost in aon Oifig Phoist. Cuir an lipéad ar do mhír agus gramaigh an postas cuí air. Déanfaimid go mhír a sheacadadh ar an gcéad lá oibre eile. Féadfaidh tú do chuid míreanna a rianadh ar líne, agus, ar tháille breise €2, baileofar síniú nuair a dhéantar an seachadadh agus beidh cumhdach árachais suas le €350 san áireamh i bPoblacht na hÉireann.

 

Céim ar Chéim

Faigh lipéad Mearpost nó Mearphost (le Síniú agus Árachas) ó d'Oifig Phoist áitiúíl, íoc an postas cuí agus greamaigh ar do mhír é.

Nuair a bhíonn an mhír curtha agat:

 • Coinnigh d'admháil - is cruthúnas postais é
 • Rianaigh do mhir ar líne leis an uimhir uathúil ar d'admháil 
 • Má tá an €2 breise íoctha agat le haghaidh síniú agus árachais beidh an síniú ar fáil ar líne go ceann míosa tar éis an tseachadadh.
 • Má tá fianaise uait faoin té ar seachadadh an mhír chuige/chuici iarr Deimhniú Postála ag am postála. Déanaimid Ráthaíocht ar sheachadadh ar an gcéad lá eile ar fud na tíre. Tá téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

 

There was an error populating the Rates HTML table - Object reference not set to an instance of an object. Is féidir Mearphost a chur san áireamh freisin dóibh siúd a bhfuil bailiúcháin sceidealta acu nó rochtain ar bhoscaí postála frainceáilte. Déanadh custaiméirí gnó teagmháil lena mBainisteoir Cuntais chun breis eolais a fhéil. Nó is féidir glaoch ar Seirbhísí do Chustaiméirí 017057600.

 

Eolas Ginearálta faoin tSeirbhís

Ráthaíocht Seirbhíse

 1. Mearphost: Déanfaidh An Post míreanna Mearphoist a sheachadadh ag am scoir gnó ar an gcéad lá oibre eile ar fud na tíre. Níl Mearphost le Síniú agus Árachas ar fáil ach i bPoblacht na hÉireann.
 2. Cad é 'an chéad lá oibre eile'. Tá laethanta oibre ann ón Luan go dtí an Aoine, agus ní bhíonn Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Aoine an Chéasta ná Laethanta Saoire Poiblí san áireamh. Ráthaítear go ndéanfar míreanna Mearphoist a phostáltar ar an Aoine a sheacadhadh ar fud na tíre ar an Luan. 
 3. Ní leor Bosca P.O mar sheoladh le haghaidh aon seirbhíse le síniú.

Cúiteamh

 1. Cúiteamh ar son caillteanais, damáiste nó moille: Ní íoctar aon chúiteamh ar son caillteanais, damáiste nó moille ar mhíreanna Mearphoist. 
 2. Caillteanas iarmhartach: ní íoctar aon chúiteamh, cibé cuis a bhíonn leis an gcaillteanas. 
 3. Inneachar: níor cheart airgead, seodra ná nithe luachmhara a sheoladh le Mearphost ná le Mearphost le Síniú agus Árachas. Ba chóir do chustaiméirí ar mian leo na míreanna sin a sheoladh úsáid a bhaint as an bPost Cláraithe. Soláthraítear an Mearphost agus an Mearphost le seirbhís Siniú agus Árachais faoin mBarántas um Poist Intíre, 1939 (mar atá leasaithe).
 4. Is é €350 an t-uasmhéid cúitimh is iníochta ar Mhearphost le Síniú agus Árachas, bunaithe ar luach luaite na míre ag am postála.

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta