Registered Post National

- seachadadh poist atá slán agus iontaofa

Earraí luachmhara á seoladh agat? An bhfuil cruthúnas uait gur seachadadh iad? Cuireann Post Cláraithe seachadadh slán ar fáil. Ligeann sé duit do sheachadadh a rianú agus cuireann sé síniú ar fáil duit ar líne le haghaidh seachadadh in Éirinn.

Conas a oibríonn sé?


Ní gá duit ach dul chuig d'Oifig Phoist agus libéad Post Cláraithe a fháil. Tabharfar tosaíocht do do mhír poist sa láimhseáil agus beidh árachas agat chomh maith, rud a thabharfaidh suaimhneas intinne duit chomh luath is a thugann tú uait do mhír. 

Céim ar chéim

Cad atá á thairiscint?

 • Seachadadh slán d'earraí luachmhara (ní ghlactar le hairgead tirim, seodra ná pasanna i mbeartáin ná le míreanna os cionn 2kg)
 • Rianaigh do sheachadadh ar líne
 • Síniú an fhaighteora ar fáil ar líne**
 • Cumhdach árachais suas le €320 ar fáil in Éirinn
 • Tá árachas breise ar fáil ar son míreanna a chuirtear sa phost laistigh de Phoblacht na hÉireann. Gearrtar táille €4.50 ar chumhdach suas le €1,500 agus táille €5.50 ar chumhdach suas le €2,000.

Cad atá le déanamh?

 • Beir leat d'earra chuig Oifig Phoist
 • Greamaigh an Lipéad Post Cláraithe air agus íoc an postas cuí.

Sula ndéanann tú an phostáil:

 • Faigh lipéad Post Cláraithe san oifig phoist áitiúil.
 • Dearbhaigh luach cruinn na míre atá á sheoladh agat.
 • Greamaigh an postas ceart ar do mhír
 • Tabhair uait do mhír ag an gcuntar
 • Is cruthúnas postála é an admháil a fhaigheann tú agus tá uimhir aitheantais agus rianaithe ann chun do mhír a rianadh.
 • Má bhíonn fianaise ag teastáil uait faoin té ar cuireadh an t-earra chuige/chuici, iarr Deimhniú Postála ag am postála.  

Nuair a bhíonn an phostáil déanta agat

 • Rianaigh do mhír ar líne
 • Féadfaidh tú freisin síniú an fhaighteora a fheiceáil ar líne do sheachadadh laistigh d'Éirinn.
 • Mura mbíonn eolas ar fáíl ar líne is féidir dearbhú seachadta a fháil ar iarratas ó Sheirbhís do Chustaiméirí 01 705 7600.

Le meabhrú:
Seiceáil na rialacháin pacála agus na srianta postála
 
Árachas agus cúiteamh:

Ní bhíonn cumhdach árachais ar fáil d'earraí áirithe lena n-áirítear cáipéisí, gloine agus míreanna sobhriste eile. Tá liosta iomlán d'earraí nach féidir a chur faoi árachas ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Seirbhís do Chustaiméirí ar ghlao sábhála 01 705 7600. 

Crios 1 - Éire 

Mar eolas duit

 • Tá dearbhú de shíniú an fhaighteora ar fáil ar líne
 • Féadfaidh gnólachtaí lipéidí Cláraithe agus lipéidí réamhíoctha a ordú i mbulc ach teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Gnó ar 01 705 7600.

 

Eolas Ginearálta Seirbhíse

Coinníollacha Ginearálta

Cad a dhéanfaidh mé i gcás caillteanais, damáiste nó moille?

Coinnigh d'admháil (nó an deimhniú postála, más cuí) in áit shábháilte mar nach féidir próiseáil a dhéanamh ar éilimh gan í. Bíonn uimhir earra agus dáta na postála ar d'admháil chomh maith le cruthúnas postála. Ní mór fiosruithe a dhéanamh laistigh de mhí ón dáta postála.

Is féidir fiosraithe agus gearáin faoi mhíreanna cláraithe a dhéanamh i scríbhinn le Seirbhísí do Chustaiméirí, An Post ag an seoladh: Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1, trí ghlaoch ar 01 705 7600 nó trí fhoirm Caillteanais, Moille nó Damáiste a chomhlánú. (Is é an seoltóir a chomhlánaíonn an fhoirm). Tabhair faoi deara go mb'fhéidir go mbeadh roinnt ama ag teastáil chun fiosruithe a dhéanamh faoi earraí a cuireadh go tíortha eile nó ó thíortha eile.

Cúiteamh.
I gcás nach bhfaigheann an té atá ar an seoladh an earra cláraithe, déanfaidh An Post cúiteamh leat faoi réir ag coinníollacha ginearálta An Post agus na gcoinníollacha atá i Treoir maidir le Seirbhísí An Post, a bhfuil cóip de ar fáil in ngach Oifig Phoist. Ní mór do An Post a bheidh sásta gur tabhadh an caillteanas nó an damáiste sa phost, mar nach bhfuil cúiteamh iníoctha ar chás nach bhfuil faoi smacht ag An Post.

Ní féidir glacadh le hairgead, seodra ná pasanna i mbeartáin ná in earaí os cionn 2kg.

 1. Nuair a bhíonn earra á chlárú déan cinnte go luann tú a luach athsholáthair mar go mbraitheann rátaí cúitimh ar an luach luaite agus ar an táille cláraithe a íoctar. Nuair nach luaitear aon luach is é €25.39 an t-uasmhéid atá iníoctha. 
 2. Forchoimeádann An Post an ceart chun comhábhar míre cláraithe a sheoladh ar ais in áit cúiteamh a íoc. Ní sháróidh an cúiteamh a íocfar luach athsholáthair an earra atá caillte nó an damáiste a rinneadh. 
 3. Ní íoctar cúiteamh ar son aon damáiste nó dochar iarmhartach a eascraíonn as caillteanas, moill, neamhsheachadadh nó mísheachadadh Post Cláraithe. 
 4. Tá cúiteamh i leith boinn airgid teoranta do €12.70. 
 5. Athraíonn an cumhdach cúitimh ó spriocthír go spriocthír agus is féidir é a sheiceáil roimh phostáil sa Treoir maidir le Seirbhísí An Post atá ar fáil ag an gcuntar i d'Oifig Phoist áitiúil.

 

Foirmeacha Iarratais

Foirm Fiosraithe ar líne le haghaidh caillteanas, moill nó damáiste d'earra.

 Caillteanas, moill nó damáiste d'earra

 Foirm fiosraithe

 

Gluais

 • Seirbhís Rianú Earraí

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta