An Post agus an Litearthacht

Tá an scríbhneoireacht agus an léitheoireacht an-tábhachtach dúinn in An Post. Gan na rudaí sin, ní bheadh aon duine ábalta litreacha, cártaí poist nó fiú amháin cártaí buíochais a chur  tríd an bpost. Ar scoil, caitheann tú a lán ama ag foghlaim an léimh, na scríbhneoireachta agus an litrithe.  Chomh maith leis sin, tugann An Post spreagadh duitse agus do pháirtithe ranga an tsamhlaíocht a úsáid nuair a bhíonn sibh ag léamh agus ag scríobh.

Ach tá roinnt daoine in Éirinn nach bhfuil an t-ádh sin orthu. Bíonn sé ag dul rite leo léamh agus scríobh, mar d'fhág mórán díobh an scoil nuair a bhí siad an-óg.  Tá grúpa daoine ann, ar a dtugtar an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh, a chabhraíonn leis na haosaigh sin a léitheoireacht agus a scríbhneoireacht a fheabhsú. Cabhraíonn An Post leis an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh
a chuid oibre a dhéanamh trí eolas a thabhairt do dhaoine fúithi agus trí spreagadh a thabhairt dóibh an chabhair a bhíonn uathu a fháil.

Cuir Barr Ar Na Pinn Luaidhe Sin!

Le déanaí, ghlac scoileanna ar fud na tíre páirt i gcomórtas An Post d’arb ainm “Cad é an sceál”. Scríobh na daltaí scéalta iontacha spraoiúla faoi spásárthaí agus eachtrannaigh agus roicéid agus an ghealach!

Is gníomhaíocht an-spraoiúil é seo don rang uile, mar sin, lean na céimeanna seo chun do scéal ranga féin a chruthú: 

Céim 1: Socraigh ar an ’seánra’ nó saghas scéil. An scéal uafáis, scéal ficsean eolaíochta, geanscéal nó scéal eachtraíochta é?
Céim 2: Cé hiad na carachtair sa scéal a mbeidh tú ag scríobh fúthu?
Céim 3: Socraigh cad a tharlóidh sa scéal – tugtar an plota ar sin. Roinn an rang i ngrúpaí níos bige agus socróidh gach grúpa cad a tharlóidh ag codanna difriúla den scéal, ó thús go deireadh. Ná déan dearmad é a scríobh síos chun a bheith ábalta cuimhneamh air!
Céim 4: Cuir na codanna difriúla go léir den scéal le chéile tríd é a scríobh ar an gclár nó i gcóipleabhair.  
Céim 5: Tarraing pictiúir chun a thaispeáint cad atá ag tarlú sa scéal.
Céim 6: Ná déan dearmad ‘teideal’ a thabhairt don scéal.
Tá an chéad ‘Cad é an Scéal?’ críochnaithe agat anois - maith thú!

Fís

Fógra Litearthachta a rinne An Post

Cabhraíonn athair lena iníon lena cuid obair baile anseo. Breathnaigh ar ár bhfógraí eile le NALA.

Fíric Spraoiúil

Fíric Spraoiúil:

Na céadta bliain ó shin, bhí an Pheirs - tír ar a dtugtar an Iaráin anois - á rialú ag fear darbh ainm Vizier agus bhí céad is a seacht déag MÍLE leabhar aige! Is mór an méid leabhar é sin cinnte. Ní amháin sin, ach thug sé gach ceann díobh leis nuair a bhí sé ag taisteal! Nach amaideach é sin - ní bheadh an t-am aige riamh na leabhair go léir a léamh!