An Pobal - An Post agus an Comhshaol

Tá caomhnú an chomhshaoil an-tábhachtach dúinn go léir. Ní maith le haon duine bruscar a fheiceáil ar an talamh nó san fharraige. Ní mór dúinn go léir páirt a ghlacadh agus a chinntiú go bhfanann Éire glan agus glas. Ag An Post, déanaimid a lán rudaí chun a chinntiú go gcabhraímid leis an domhan a choimeád glan chun go mbainfidh gach duine taitneamh as, ar feadh na mblianta fada amach romhainn.

Ag An Post, róthaíonn a lán daoine chuig a chuid oibre agus tá sé sin go hiontach don chomhshaol. Agus in ár lárionaid phoist agus oifigí seachadta, tá araidí athchúrsála i ngach áit ionas gur féidir earraí plaisteacha agus an páipéar go léir a athchúrsáil, seachas iad a chaitheamh amach leis an mbruscar eile.
In ár bhfoirgnimh mhóra tá braiteoirí solais agus dorais againn chomh maith chun a mhór a dhéanamh den solas agus den teas.

Seo roinnt de na rudaí a dhéanaimid chun cabhrú leis an gcomhshaol a choimeád glan. Ach tá a lán rudaí eile ar féidir a dhéanamh freisin - an féidir leatsa agus le do rang cuimhneamh ar aon cheann díobh?

Físe Comhshaoil

‘Seo roinnt de na rudaí a dhéanann An Post chun cabhrú leis an gcomhshaol… cad a d'fhéadfá a dhéanamh sa bhaile nó sa seomra ranga chun cabhrú linn’?

(.flv, 19MB) Íoslódúil físe caomhshaoil

Gearrthóg Físe Comhshaoil      

Gearrthóg Físe Comhshaoil

Fíric Spraoiúil

Fíric Spraoiúil

An raibh a fhios agat gur féidir gloine agus plaisteach a athchúrsáil arís agus arís eile? Is féidir, mar is féidir an dá rud sin a athmhúnlú arís is arís eile! Mar sin, lean ort ag athchúrsáil do bhuidéal gloine agus do phlaistigh agus beidh an comhshaol á chaomhnú agat i ndáiríre!