An Post agus an Pobal

  
Tá gach rud ar eolas agat anois faoi An Post agus conas mar atáimid ag croílár shaol na hÉireann. Déanaimid an post a sheachadadh ar fud na tíre agus cabhraímid leat fanacht i dteagmháil le do chairde agus le do chlann, beag beann ar cén áit a bhfuil siad ar domhan.

Ach ní hé sin amháin an méid a dhéanann An Post. Tá suim againn chomh maith ina lán rudaí eile, ag iarraidh ar dhaoine dul ag rothaíocht, aire a thabhairt don chomhshaol agus fiú amháin ag cabhrú le daoine na scileanna a fháil chun feabhas a chur ar a léitheoireacht agus ar a scríbhneoireacht.

Lean ort ag léamh chun a fháil amach faoi na bealaí spraoiúla go léir ina gcabhraíonn An Post le do phobal.