Comórtas

Comórtas Scéal Eile

 

 

Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh i gComórtas Scéal Eile An Post/Chumann Múinteoirí Éireann (INTO).

Chuir go leor scoláirí i scoileanna ó cheann ceann na tíre isteach ar an gcomórtas. Bhí caighdeán na n-iontrálacha a cuireadh chugainn thar cionn. Rinne gach duine an-iarracht. Tréaslaímid le cách!

Is féidir duais a thabhairt do do rang as páirt a ghlacadh sa chomórtas. Íoslódáil na teastais fiúntais le haghaidh:

Seo iad buaiteoirí 2019


Buaiteoirí Bunscoile

 • Ava Harney, Ballinamere N.S., Tullamore, Co. Offaly, Category 1
 • Menahal Fatima Naqui, Castletown Girls School, Dundalk, Co. Louth, Category 2
 • Ella Sweeney, S.N. Naomh Breandán, Cor an Dola, Co. na Gaillimhe, Category 3
 • Jamie Kinsella, Gorey Educate Together N.S., Gorey, Co. Wexford, Category 4
 • Jasmine McDonnell, All Saints National School, Mullingar, Co. Westmeath, Special Award

Buaiteoirí Tánaisteacha Bunscoile

 • Carla Bonalana, St. Louis Infant School, Dublin 6, Category 1
 • Pola Drabik, Kilmyshall N.S., Bunclody, Enniscorthy, Co. Wexford, Category 1
 • Dylan Ó Ruáin, Gaelscoil an Chaisleáin, Baile an Chollaigh, Co. Corcaí, Category 1
 • AJ Tyghe, St. Aidan's Parish School, Nunnery Road, Enniscorthy, Co. Wexford, Category 2
 • Isabelle Cahill, Coachford N.S., Coachford, Co. Cork, Category 2
 • Daniel Higgins, S.N. Naomh Guasachta, Bunlahy, Ballinalee, Co. Longford, Category 2
 • Martyna Antoszewska, St. Francis of Assisi P.S., Belmayne, Dublin 13, Category 3
 • Sophia Walsh, Scoil Sidhbhín, Cahersiveen, Co. Kerry, Category 3
 • Clive Barlow, Taunagh N.S., Riverstown, Co. Sligo, Category 3
 • Liam Treacy, St. Brigid's BNS, Foxrock, Dublin 18, Category 4
 • Aoife De Nógla Ní Fheinneadha, Gaelscoil Mhainistir na Corann, Máinistir na Corann, Corcaigh, Category 4
 • Lauren McCahey, Bunscoil Lughaidh Naofa, Carrickmacross, Co. Monaghan, Category 4

Buaiteoirí Tharraingt na Múinteoirí

 • Myra Shannon, Scoil Mhuire, Corofin, Co. Cork 
 • Mrs Daly, Coláiste Mhuire, Bishop Street, Cobh, Co. Cork 


Déan teagmháil linn

anpostschoolbag.ie
Bosca PO 11201
SAORPHOST
Baile Átha Cliath 1

Guthán: 01 705 7415
Ríomhphost: comp@anpostschoolbag.ie.

 Comórtas Lámhscríbhneoireachta An Phoist (activity panel)

An dúshlán


Is é téama na bliana seo saothar a scríobh ina bhfuil:

 • Críoch dhifriúil leis an scéal is fearr leat

                                (nó)

 • Scéal eile carachtair thánaistigh – céard a bheadh difriúil i scéal an charachtair seo meas tú?


An chaoi le cur isteach ar an gcomórtas:


1. Foghlaim faoi do thopaic
Iarraimid ort labhairt faoin leabhar is fearr leat. Breathnaigh ar ár bhfíseán spraíúil ina bhfuil páistí ag plé na leabhar is fearr leo. Is féidir leat breathnú ar fhíseán den údar Sara Webb freisin ag labhairt faoi na leabhair is fearr léi.

Físeáin ina bhfuil páistí ag plé na leabhar is fearr leo
Físeán ina bhfuil Sara Webb ag labhairt faoi na leabhair is fearr léi agus faoi chúrsaí scríbhneoireachta

2. An leabhar is fearr leat 
Tá acmhainní thíos a dhíríonn ar an téama ‘An Leabhar is Fearr Liom’ – Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht. Úsáid iad seo chun cabhrú leat scríobh faoin leabhar is fearr leat.

Plean Ceachta: An Leabhar is Fearr Liom – Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht

Bileog Oibre: ‘Seicliosta Scríbhneoireachta’

Bileog Oibre: ‘An Leabhar is Fearr Liom’


3. Treoirlínte Iontrála
FÓGRA TÁBHACHTACH: Bí cinnte go léann tú na treoirlínte iontrála sula dtosaíonn tú ag scríobh. Mínítear sna treoirlínte:

 • An chaoi a ndéanfar moltóireacht ar an iontráil
 • An líon focal do gach catagóir

Treoirlínte iontrála do chatagóirí 1, 2, 3, agus 4 (PDF)
Treoirlínte iontrála don chatagóir speisialta (PDF)

4. Bí ag scríobh!

Íoslódáil an teimpléad iontrála a bhaineann le do chatagóir

Foirm Iontrála do Chatagóir 1

Is féidir le daltaí pictiúir a tharraingt sa stiallghreannán cúig bhosca lena scéal a léiriú. Is féidir pictiúir amháin nó pictiúir agus focail a chur sna boscaí.

Más mian leat iontráil lámhscríofa a chur isteach, iarrtar ort úsáid a bhaint as páipéar breise nó as an teimpléad iontrála le spás níos leithne idir na línte thíos. Líon focal: suas le 30 focal.


Foirm Iontrála do Chatagóirí 2, 3 agus 4

 • Catagóir 1: Na naíonáin shóisearacha agus na naíonáin shinsearacha
 • Catagóir 2: Rang a haon agus rang a dó
 • Catagóir 3: Rang a trí agus rang a ceathair
 • Catagóir 4: Rang a cúig agus rang a sé

Teimpléad iontrála ina bhfuil spás mór idir na línte. Úsáideann Catagóirí 1, 2, 3 agus 4 an teimpléad iontrála seo. Tá spás mór idir na línte sa teimpléad seo.  

Nóta don Mhúinteoirí: Tá sé tábhachtach iad seo a leanas a mharcáil go soiléir ar na teimpléid:

 • cé acu sa bhunscoil nó sa mheánscoil atá an scoláire
 • an chatagóir ina bhfuil an iontráil
 • an t-eolas cuí a chur sa spás a chuirtear ar fáil, má tá moltóireacht á déanamh ar an iontráil mar dhuais speisialta

A mhúinteoirí, priontál / cóipeáil teimpléad iontrála amháin (dubh agus bán) do gach dalta sa rang.

Féadfaidh daltaí sa rang céanna cur isteach ar an gcomórtas i nGaeilge nó i mBéarla.

**Comhlánaigh an teimpléad iontrála i do chuid lámhscríbhneoireachta is fearr**

5. Seol iontrálacha an ranga chugainn
Tabhair an iontráil is fearr ó gach rang/catagóir d’ionadaí foirne Chumann Múinteoirí Éireann (INTO) i do scoil.

Foirm iontrála comórtais d'ionadaí foirne INTO

6. Ionadaithe foirne INTO 
Bain úsáid as an gclúdach litreach saorphoist atá curtha ar fáil agus as an bhfoirm iontrála comórtais chun gach iontráil ó do scoil a chur sa phost chugainn ag:
anpostschoolbag.ie
SAORPHOST
Bosca PO 11201
Baile Átha Cliath 1

 (text panel)

Duaiseanna

D’fhéadfá féin, do mhúinteoir, do phríomhoide agus do scoil duaiseanna iontacha a bhuachan sa chomórtas seo.  

 • Beidh múinteoirí a chuireann isteach ar an gcomórtas i gcrannchur chun deireadh seachtaine só as baile do bheirt a bhuachan, ar fiú €300 é 
 • Duais gan Choinne: Níl le déanamh ag an rang ach cur isteach ar an gcomórtas chun deis a fháil ceardlann litríochta le húdar clúiteach Éireannach a bhuachan
 • Roghnófar na buaiteoirí bunaithe ar rannpháirtíocht an ranga 
 • I gCatagóirí a hAon, a Dó, a Trí agus a Ceathair roghnófar buaiteoir náisiúnta foriomlán agus triúr buaiteoirí tánaisteacha réigiúnacha 
 • Bronnfar Duais Speisialta ar bhuaiteoir foriomlán amháin i mbunscoileanna agus i meánscoileanna

Buaiteoirí Náisiúnta Foriomlána

 • Gheobhaidh buaiteoirí náisiúnta Chatagóirí ahAon, a Dó, a Trí, a Ceathair agus na Catagóire Speisialta cuireadh chuig searmanas bronnta náisiúnta agus €500 dá scoil.  
 • Chomh maith leis sin, gheobhaidh na buaiteoirí Catagóire dearbhán €50 One4all dóibh féin, ceann dá múinteoir agus ceann dá bpríomhoide

Buaiteoirí Tánaisteacha Réigiúnacha

Seo iad na duaiseanna a bhronnfar ar an triúr buaiteoirí tánaisteacha i ngach catagóir: 

 • €100 don scoil 
 • Dearbhán €25 One4all don bhuaiteoir tánaisteach 
 • Dearbhán €25 One4all do mhúinteoir an bhuaiteora thánaistigh 
 • Dearbhán €25 One4all do phríomhoide an bhuaiteora thánaistigh

Spriocdháta

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Dé Máirt, 19 Márta 2019, mar sin ná bíodh aon mhoill ort iad a chur sa phost!

Catagóirí

 • Catagóir a haon: Na naíonáin shóisearacha agus na naíonáin shinsearacha 
 • Catagóir a dó: Rang a haon agus rang a dó 
 • Catagóir a trí: Rang a trí agus rang a ceathair 
 • Catagóir a ceathair: Rang a cúig agus rang a sé 
 • Catagóir speisialta: Iontrálacha ó rang riachtanas speisialta agus iontrálacha ó dhaltaí a bhfuil riachtanas speisialta acu

Déan teagmháil linn

anpostschoolbag.ie
Bosca PO 11201
SAORPHOST
Baile Átha Cliath 1

Guthán: 01 705 7415
Ríomhphost: comp@anpostschoolbag.ie