Ard-Oifig an Phoist

Is í Ard-Oifig an Phoist an Oifig an Phoist is mó ag An Post agus tá sí suite díreach i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath ar Shráid Uí Chonaill. Is sean-fhoirgneamh álainn í a raibh páirt mhór aici i stair shuimiúil na hÉireann. Is ceanncheathrú An Post í chomh maith.

Ard-Oifig an Phoist Sa Lá Atá Inniu Ann

Is radharc speisialta í foirgneamh Ard-Oifig an Phoist, agus ceann nach bhféadfá seachaint. Agus tú ag casadh aghaidh air, cuireann collúin ollmhóra fáilte romhat. Ós a chionn, tá trí dhealbh uathúla a thaispeánann Mearcair - teachtaire na nDéithe, Hibernia ar comhartha na hÉireann í, agus an Dílseacht lena cú dílis ar comhartha í den muinín atá ag náisiún as a sheirbhís phoist.

Tugtar "The General Post Office” nó “The GPO" ar Ard-Oifig an Phoist i mBéarla, agus tá sí i gceannas ar na hOifigí Poist eile, mar chuid den tseirbhís phoist, ar feadh beagnach 200 bliain.

Chuaigh na milliúin litreacha agus beartán thar an tairseach aici i rith na mblianta. Tá Ard-Oifig an Phoist chomh gnóthach sa lá atá inniu ann is a bhí sí riamh agus oibríonn a lán daoine ansin chun cabhrú leat do phost a chur  tríd an bpost, d'airgead a bhainistiú agus fanacht i dteagmháil le do chairde.

An chéad uair eile a mbeidh tú i mBaile Átha Cliath, buail isteach chugainn agus abair haló! Coinnigh súil in airde leis
na colúin ollmhóra ar an bhfoirgneamh álainn seo agus beidh Ard-Oifig an Phoist aimsithe agat!

Ard-Oifig an Phoist i 1916


I 1916, tharla ceann de na himeachtaí ba thábhachtaí i stair na hÉireann nuair a bhí Ard-Oifig an Phoist ina ceanncheathrú d’Éirí Amach na Cásca. Ag an am, ba Ríocht Aontaithe Éire agus an Bhreatain ach creid go leor Éireannach gur cheart d’Éirinn a bheith i gceannas ar a gnóthaí féin agus bhí roinnt díobh sásta troid ar son shaoirse na hÉireann.

Luan Cásca 1916, ghlac reibiliúnaigh Éireannacha seilbh ar Ard-Oifig an Phoist, faoi cheannas Phádraig Mhic Phiarais, agus d’úsáid siad í mar a mbunáit. Léigh an Piarsach Forógra na Poblachta do lucht éisteachta ar an tsráid agus, ansin os comhair Ard-Oifig an Phoist, d’fhógair sé gur Phoblacht ab ea Éire.

I ndiaidh tús ciúin, d’éirigh an troid fíochmhar agus mhair sí beagnach seachtain, tráth ar scriosadh formhór de lár na cathrach i mBaile Átha Cliath. Rinneadh an-dochar d’Ard-Oifig an Phoist féin agus thosaigh tine fhíochmhar laistigh den fhoirgneamh a d’fhág nach bhféadfadh na fir agus na mná a bhí istigh ann fanacht ann. Rinne siad iarracht leanúint ar aghaidh ag troid i bhfoirgnimh eile, ach is ag snámh in aghaidh easa a bhí siad, agus shocraigh an Piarsach géilleadh.

Cé gur theip ar an Éirí Amach, bhí an-tionchar aige ar mhuintir na tíre agus réitigh sé an bealach do shaoirse na hÉireann cúpla bliain ina dhiaidh sin. Suimiúil go leor, bhí ról tábhachtach ag foireann Oifig an Phoist san Éirí Amach; chabhraigh roinnt díobh leis na reibiliúnaigh agus rinne daoine eile a ndícheall cúrsaí cumarsáide a choinneáil ag obair, agus is féidir níos mó a léamh fúthu sa leabhar GPO Staff in 1916 - Business as Usual atá ar fáil ó shiopa stampshanais Ard-Oifig an Phoist.

Sonraí Spéisiúla

Sonraí Spéisiúla

Tá formhór na nOifigí Poist i mbailte móra agus i sráidbhailte, ach bhíodh Oifig Phoist faoi thoinn tráth den saol! Bhí an Oifig Phoist seo sna Bahámaí gar do Mheiriceá. Samhlaigh sin, Oifig Phoist faoi thoinn! Meas tú ar chabhraigh na héisc leo an postas a sheachadadh?!

Gníomhaíocht


Gairm do na healaíontóirí óga ar fad! Úsáid an teimpléad stampa a thug do mhúinteoir duit, agus breathnaigh an féidir leat é a dhathú nó fiú é a tharraingt leat féin. Nuair atá tú críochnaithe, iarr ar do mhúinteoir na pictiúir áille dhaite a chrochadh ar fud an tseomra ranga mar mhaisiúcháin a thaitneoidh le gach duine a fheicfidh iad.