Ó Thraenacha go Trucailí, Veaineanna agus Rothair - Conas A Bhogann Ár bPost

Roimhe seo, bhíodh an-difríocht ar bhail na mbóithre ach fiú ar bhóthar maith, d’fhéadfadh an taisteal ar chóiste poist a bheith mall agus contúirteach uaireanta. Bhí a cion féin de ropairí ag Éirinn a bhíodh ag goid ó fhir an phoist agus ó chóistí poist, agus uaireanta theastaigh cosaint ó gharda faoi airm ón bpostas. Mar go mbíodh rudaí ar nós airgid, billí poist agus nótaí bainc á n-iompar ar na cóistí poist, bhíodh an-fhonn ar dhaoine a bhí bocht agus ar anchaoi iad a ghoid. Nuair a tháinig na hiarnróid, d’úsáidtí traenacha in áit cóistí poist de réir a chéile.

Mar oileán, bhíodh Éire ag brath ar bháid poist agus ar ghaltáin chun postas agus earraí a thabhairt ó thír go tír. Bhíodh na longa ar Mhuir Éireann i measc na long ba sciobtha ar domhan. Chuaigh go leor postais trí Queenstown, an Cóbh anois, i gContae Chorcaí ar an mbealach go Meiriceá Thuaidh.

Aistear Traenach An Post

Ar feadh na mblianta fada, úsáideadh cóistí capaill chun an post a sheachadadh timpeall na tíre. Ach nuair a cruthaíodh córas iarnróid, tháinig athrú mór ar chúrsaí.
Ar feadh breis is 100 bliain, ó 1891 go dtí 1994, bunaíodh Oifig an Phoist faoi Ghluaiseacht ar a lán traenacha timpeall na hÉireann. Bealach i bhfad níos tapúla agus níos sábháilte ná riamh cheana a bhí ann chun an post a sheachadadh agus d'fhéadfaidís an post a shórtáil ar an traein fiú amháin. Ar bord libh go léir!

Sa lá atá inniu ann, ní úsáidtear traenacha a thuilleadh chun an post a shórtáil agus a sheachadadh. Ina ionad sin, tá a lán veaineanna agus trucailí ann a thugann an post go dtí na ceithre lárionad poist difriúla ionas gur féidir é a shórtáil thar oíche. Bíonn sé réidh ansin an mhaidin dar gcionn chun é a sheachadadh do thithe agus do ghnólachtaí timpeall na tíre ar fad, i veaineanna, ar rothair nó fiú amháin de chois ag daoine an phoist!

Fíric Spraoiúil:

Fíric Spraoiúil:

I bhfad ó sin, dhéanadh seachadóir poist an post a sheachadadh ar mhuin capaill! Abair go n-osclófá an doras agus go mbeadh seachadóir poist ann ar mhuin capaill - nach mbeadh sé sin go hiontach? D'fhéadfá cairéad a thabhairt dó fiú amháin - don chapall, ní don seachadóir poist!