Scéal An Post

Tá seirbhís phoist na hÉireann ag cabhrú le daoine fanacht i dteagmháil le clann agus le cairde ar feadh na céadta bliain. Siar linn go dtí tús an scéil agus feicimid cad iad na rudaí a dtáinig athrú orthu.

Tús an Phoist in Éirinn

Thosaigh an chéad sheirbhís phoist in Éirinn níos mó ná 350 bliain ó shin! Daoine saibhre agus baill den rialtas amháin a bhain úsáid as an tseirbhís ar dtús, mar bhí sí an-daor. Úsáideadh cóiste poist chun an post a sheachadadh ach thóg sé méid mór ama mar bhí na bóithre an-chorracha agus lán de linntreoga.

I 1840, cruthaíodh an chéad stampa agus chosnaigh sé pingin amháin. Ní raibh sé sin ró-dhaor agus, mar sin, bhí a lán daoine in ann úsáid a bhaint as an tseirbhís phoist. Bhí sé seo go hiontach mar bhí daoine, nach raibh mórán airgid acu, ábalta fanacht i dteagmháil lena chéile.

Conas a d'athraigh An Post saol na ndaoine

Bhí Éire an-bhocht sa seansaol agus bhí ar a lán daoine dul go dtí tíortha eile chun poist a fháil. Ag an am sin, b'éigean do dhaoine litreacha a scríobh chun fanacht i dteagmháil lena chéile. Ní raibh gutháin ná ríomhairí ann ag an am sin - ní chreidfeá choíche é!

Chabhraigh Oifig an Phoist go mór le daoine fanacht i dteagmháil lena chéile, fiú amháin nuair a bhí na mílte míle eatarthu. Tugadh spreagadh do dhaoine chomh maith airgead a chur i dtaisce faoi choinne na coise tinne trí bhanc taisce a bhunú. Is féidir leat airgead a chur i dtaisce fós le An Post sa lá atá inniu ann!

Fíric Spraoiúil:

Fíric Spraoiúil:

Nuair a bhí Éire á rialú ag an mBreatain, bhí dath dearg ar na boscaí poist go léir, cosúil leis na cinn atá le feiceáil i Londain! Nuair a bhain Éire neamhspleáchas amach ón mBreatain, cuireadh péint ghlas ar na boscaí poist go léir - dath na hÉireann. Ach tá a lán sean-bhoscaí ann fós a bhfuil coróin na Breataine ar a ndoirse. Déan iarracht an choróin a aimsiú an chéad uair eile a rachaidh tú thar an mbosca poist!

Gníomhaíocht:

Gníomhaíocht:

Ard-Oifig an Phoist