An Fhoireann Bhailiúcháin

Tá do phost curtha isteach sa bhosca poist agat, cad a tharlóidh anois? Caithfidh fear an phoist é a bhailiú. Ach conas a osclaíonn sé an bosca poist sin agus cén áit a dtéann do phost ina dhiaidh sin? Lean ort ag léamh agus gheobhaidh tú amach.

Do Phost A Bhailiú

Gach lá ar fud na tíre, bailítear an post, ní amháin ó bhoscaí poist ach ón aerfort chomh maith, áit a dtagann litreacha ó thíortha eachtracha ar eitleáin mhóra. Tugtar an post amach i gcásanna móra, a choimeádann na litreacha agus na beartáin slán agus cuireann an giollaphost an post isteach i veaineanna glasa An Post. An bhfaca tú ceann riamh? Seo ceann díobh!

Craig – Bailitheoir an Phoist

Haló!  Craig is ainm domsa.  Ar maidin, seachadaim an post do ghnólachtaí trasna na cathrach agus um thráthnóna bailím an post ó chuideachtaí, ó bhoscaí poist agus ó Oifigí an Phoist i mo veain ghlas An Post.   Bailítear an post don uair dheireanach ag tráthanna difriúla in áiteanna difriúla sa chathair agus sna bruachbhailte, ach don chuid is mó déantar é seo thart timpeall a cúig a chlog um thráthnóna. 

Tá eochair speisialta agam chun gach bosca poist a oscailt agus bainim úsáid as mo scanóir chun am an bhailiúcháin a dheimhniú sula ndéanaim mo veain glas An Post a lódáil agus sula dtiomáinim ar aghaidh go dtí an chéad phointe bailiúcháin eile.  Ansin tugaim an post go léir go dtí Lárionad Poist Bhaile Átha Cliath ina ndéanfar é a shórtáil de réir baisce, chun é a sheachadadh ar fud na tíre agus ar fud an domhain! 

Ná déan dearmad, beannaigh domsa an chéad uair eile a fheicfidh tú mé timpeall na háite!  Aithneoidh tú mé leis an éide fhaiseanta agus mo chaipín An Post!

Gníomhaíocht

Gníomhaíocht:

Tíortha agus Contaetha