Do Phost A Thomhas

Tá a fhios agat cheana féin gur féidir leat litir nó beartán a chur tríd an bpost go dtí aon áit ar domhan, an Astráil, Meiriceá agus fiú amháin go dtí Daidí na Nollag sa Phol Thuaidh! Ach cuimhnigh ar dhá rud tábhachtacha sula gcuirfidh tú rud ar bith tríd an bpost - an mhéid agus an meáchan. Tugaimid eolas duit anseo faoin dá rud sin!

Ag Seoladh gach Cruth agus gach Méid

Tá an mhéid an-tábhachtach nuair a chuirtear rud ar bith tríd an bpost. Cosúil le Cinnín Óir agus na Trí Bhéar, ina raibh méid difriúil ag gach béar, is é an scéal céanna in Oifig an Phoist, áit ina bhfaighidh tú an clúdach ceart do d’earra, is cuma é a bheith beag nó mór.

An Litir - Tá mise foirfe chun rudaí cosúil le cartaí lá breithe agus cártaí buíochais a chur  tríd an bpost!

An Clúdach Litreach Mór - Bain úsáid asam chun rudaí cosúil le hirisleabhair nó fiú amháin péire stocaí a chur  tríd an bpost, ach ná déan iarracht do rothar a chur isteach anseo!

An Paicéad - Baintear úsáid asam chun rudaí cosúil le leabhair nó fiú amháin DVDanna a chur tríd an bpost - bheadh clúdach litreach beagáinín ró-bheag dóibh, agus is gá a gcúinní géara a chosaint!

An Beartán - Bain úsáid asam chun rudaí an-mhóra cosúil le béirín bréige nó na geansaithe a chniotálann do mhamó a chur tríd an bpost! Baintear úsáid asam go minic chun bronntanais a chur  tríd an bpost, mar sin, bí ar d'aire ar do chéad lá breithe eile. Nó níos fearr arís - cuir beartán  tríd an bpost chuig gaol nó cara leat.

Trom Nó Éadrom – Tá An Praghas Oiriúnach!

Anois tá na hearraí difriúla ar féidir leat a chur  tríd an bpost ar eolas agat. Níl uait anois ach an costas a fháil amach. Braitheann sé sin ar cé chomh trom is atá d’earra. Tá beartán níos troime ná litir agus is gá é a mheá ar scála speisialta chun a fháil amach cé mhéad a chosnóidh sé chun é a chur tríd an bpost.

Fíric Spraoiúil

Fíric Spraoiúil:

An raibh a fhios agat gur bunaíodh na chéad Oifigí an Phoist in Éirinn i mBaile Átha Cliath sa séú haois déag - sin tamall an-fhada ó shin!

Ag an am sin, úsáideadh capaill chun an post a iompar. Bunaíodh costas an stampa litreach ar cé chomh fada is a n-imeodh an litir agus cé mhéad leathanach a bhí inti. Thógadh sé na seachtainí chun litir a fháil agus b'éigean don duine a fuair an litir íoc aisti.

Gníomhaíocht

Gníomhaíocht

Costas an Phoist