An Post agus an Litearthacht

Tá an scríbhneoireacht agus an léitheoireacht an-tábhachtach dúinn in An Post. Gan na rudaí sin, ní bheadh aon duine ábalta litreacha, cártaí poist nó fiú amháin cártaí buíochais a chur tríd an bpost. Sin é an fáth go ndéanaimid iarracht cabhrú le daoine agus spreagadh a thabhairt dóibh a léitheoireacht agus a scríbhneoireacht a chleachtadh chomh minic agus is féidir, daoine a mbíonn deacrachtaí acu leo sin agus daoine óga cosúil leat féin san áireamh.

An Post agus an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh ag obair le chéile

Foghlaimíonn tú an léitheoireacht, an scríbhneoireacht agus an litriú ón uair a thosaíonn tú ar scoil. Ach tá roinnt daoine in Éirinn nach bhfuil an t-ádh sin acu. Bíonn sé ag dul rite leis na daoine seo léamh agus scríobh, mar d'fhág mórán díobh an scoil nuair a bhí siad an-óg. Leis an bhfírinne a rá, ceaptar go bhfuil fadhbanna litearthachta ag gach aosach as ceathrar. Tá An Post agus an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh ag obair le chéile chun na daoine seo a chur ar an eolas go bhfuil cabhair le fáil dóibh. D'éirigh go han-mhaith leis sin go dtí seo agus fuair a lán daoine (níos mó ná 13,000) cabhair dá ndeacrachtaí litearthachta.

Fís

Fógra Litearthachta a rinne An Post

Cabhraíonn athair lena iníon lena cuid obair baile anseo. Breathnaigh ar ár bhfógraí eile le NALA.

An raibh a fhios agat?

An raibh a fhios agat?

Is í an t-ochtú litir as gach litir a léann tú ná an litir ‘e’. I 1939, áfach, scríobh an t-údar Ernest Vincent úrscéal le 50,000 focal, dar teideal Gadsby. Agus an gcreidfeá é? Níl litir ‘e’ ar bith ann! Nach iontach é sin!