An Post agus An Comhphobal

Tá a fhios agat anois conas mar atá An Post chomh tábhachtach san i saol na hÉireann. Buíochas lena sheirbhísí poist agus Oifig an Phoist, is féidir le clanna agus le daoine ionúin fanacht i dteagmháil lena chéile. Cabhraíonn sé le gnólachtaí chomh maith cumarsáid a dhéanamh lena chéile gach lá, beag beann ar an áit ina bhfuil siad. Ach ní hé sin go léir é. Tá páirt ag An Post sa chomhphobal chomh maith - cosnaíonn sé an comhshaol, cabhraíonn sé le daoine a scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta a fheabhsú agus tacaíonn sé chomh maith leis an rothaíocht in Éirinn.

Lean ort ag léamh agus faigh amach na bealaí go léir ina gcabhraíonn An Post le do chomhphobal.