An Post agus an comhshaol

Tá meas ar an gcomhshaol an-tábhachtach dúinn go léir. Níl aon rud níos measa ná bruscar a fheiceáil scaipthe timpeall na sráideanna, ar an trá, san fharraige agus sna haibhneacha. Sin é an fáth gur gá dúinn go léir obair ar son an chomhshaoil agus a chinntiú go bhfanfaidh ár dtír glan agus glas ar feadh na nglúinte atá romhainn. Mar chuid dá ghnó laethúil, déanann An Post a lán rudaí chun cabhrú leis an gcomhshaol.

Ná bí caifeach is ní bheidh tú gann!

Ag An Post, déanaimid iarracht solas a shábháil inár n-oifigí móra trí shoilse gluaisne-bhraiteora a shuiteáil nó soilse a fhreagraíonn don méid solais nádúrtha atá ar fáil - ní chasfaidh siad ar siúl go dtí go mbeidh gá leo. Chomh maith leis sin, úsáidimid na hábhair agus an teicneolaíocht is déanaí chun foirgnimh a athchóiriú, rud a chinntíonn go bhfuilimid chomh tíosacht ar fhuinneamh agus is féidir linn, mar shampla, tá doirse le haerbhac dúbailte againn chun an teas a choimeád san fhoirgneamh. 

Thugamar scéim Dul go hObair ar Rothar isteach chomh maith, a thugann spreagadh d'fhostaithe dul go hobair ar rothar - rud a dhéanann a lán díobh anois! Bhunaíomar córas bainistíochta dramhaíola inár n-oifigí chomh maith chun ár ndramhaíl a athchúrsáil. Sin é an fáth go bhfuil ráta athchúrsála 91% againn!  Seo roinnt de na rudaí a dhéanaimid chun an comhshaol a chaomhnú agus beidh níos mó smaointe nua agus bealaí níos fearr againn chun fuinneamh a choigilt, sna blianta atá romhainn.

 tráth na gceist caomhshaoil

tráth na gceist caomhshaoil

An raibh a fhios agat?

An raibh a fhios agat?

Is féidir gloine agus plaisteach a athchúrsáil arís agus arís eile! Is féidir é sin a dhéanamh mar tá siad dochaite. Mar sin, lean ort ag déanamh do bhuidéil ghloine agus do phlaistigh a athchúrsáil agus beidh an comhshaol á chaomhnú agat i ndáiríre.