Comórtas

Buaigh an comórtas Scéal Eile!

 

Comórtas scoile nach bhfuil a leithéid ar fáil aon áit eile


Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh i gComórtas Scéal Eile An Post.

Chuir go leor scoláirí i scoileanna ó cheann ceann na tíre isteach ar an gcomórtas. Bhí caighdeán na n-iontrálacha a cuireadh chugainn thar cionn. Rinne gach duine an-iarracht. Tréaslaímid le cách!

Seo iad buaiteoirí 2019

Buaiteoirí Meánscoile

 • Josh Kenny, Sandymount Park ETSS, Roslyn Park, Sandymount, Dublin 4, Category 1
 • Aisling Byrne, Scoil Dara, Kilcock, Co. Kildare, Category 2
 • Emma Thomas, Castletroy College, Newtown, Co Limerick, Special Award

Buaiteoirí Tánaisteacha Meánscoile

 • Eibhlín Ní Bhreacáin, Meánscoil na Toirbhirte, Dúrlas, Co. Tipperary, Category 1
 • Shauna Fox, Scoil Dara, Kilcock, Co. Kildare, Category 1
 • Briana Gawley, Mercy College, Chapel Hill, Sligo Town, Category 1
 • Lucy Gilmartin, Coláiste na Toirbhirte, Bandon, Co. Cork, Category 2
 • Jamie Donaghue, St. Macartan's College, Derry Road, Monaghan, Co. Monaghan, Category 2
 • Aoibhe Dunne, Stratford College, Zion Road, Rathgar, Dublin 6, Category 2 

Buaiteoirí Tharraingt na Múinteoirí

 • Myra Shannon, Scoil Mhuire, Corofin, Co. Cork 
 • Mrs Daly, Coláiste Mhuire, Bishop Street, Cobh, Co. Cork

Déan teagmháil linn

anpostschoolbag.ie
SAORPHOST
Bosca PO 11201
Baile Átha Cliath 1

Guthán: 01 705 7415
Ríomhphost: comp@anpostschoolbag.ie

 

Duaiseanna

 • D’fhéadfá féin, do mhúinteoir, do phríomhoide agus do scoil duaiseanna iontacha a bhuachan sa chomórtas seo.
 • Beidh múinteoirí a chuireann isteach ar an gcomórtas i gcrannchur chun deireadh seachtaine só as baile do bheirt a bhuachan, ar fiú €300 é.
 • Duais gan Choinne! Beidh an deis ag rang ádhúil amháin ceardlann scríbhneoireachta a dhéanamh le húdar clúiteach Éireannach ina scoil. Níl le déanamh ach cur isteach ar an gcomórtas agus d’fhéadfá é a bhuachan.
 • Roghnófar na buaiteoirí bunaithe ar rannpháirtíocht an ranga. 

Buaiteoirí Náisiúnta Foriomlána

Buafaidh an buaiteoir foriomlán i gCatagóirí a hAon agus a Dó:

 • Cuireadh chuig an searmanas bronnta náisiúnta in Ard-Oifig an Phoist
 • €500 don scoil  
 • Dearbhán €50 One4all don scoláire a bhuann an comórtas 
 • Dearbhán €50 One4all do mhúinteoir an scoláire a bhuann an comórtas 
 • Dearbhán €50 One4all do phríomhoide an scoláire a bhuann an comórtas
 • Bronnfar Duais Speisialta ar bhuaiteoir foriomlán amháin i mbunscoileanna agus i meánscoileanna 

Duaiseanna na mBuaiteoirí Tánaisteacha Réigiúnacha

Seo iad na duaiseanna a bhronnfar ar an triúr buaiteoirí tánaisteacha réigiúnacha i ngach catagóir:

 • €100 don scoil 
 • Dearbhán €25 One4all don bhuaiteoir tánaisteach 
 • Dearbhán €25 One4all do mhúinteoir an bhuaiteora thánaistigh  
 • Dearbhán €25 One4all do phríomhoide an bhuaiteora thánaistigh 

Spriocdháta

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Dé Máirt, 19 Márta 2019, mar sin ná bíodh aon mhoill ort iad a chur sa phost!

Catagóirí

 • Catagóir a haon: An chéad bhliain, an dara bliain, an tríú bliain 
 • Catagóir a dó: An ceathrú bliain, an cúigiú bliain, an séú bliain
 • Duais speisialta: Iontrálacha ó rang riachtanas speisialta agus iontrálacha ó scoláirí a bhfuil riachtanas speisialta acu

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an suíomh idirlín agus táimid ag súil leis na hiontrálacha ar an gcomórtas Scéal Eile a fháil go luath.

Déan teagmháil linn

anpostschoolbag.ie
Bosca PO 11201
SAORPHOST
Baile Átha Cliath 1

Guthán: 01 705 7415
Ríomhphost: comp@anpostschoolbag.ie