Ard-Oifig an Phoist agus Éirí Amach 1916

Tá Ard-Oifig an Phoist suite ar Shráid Uí Chonaill i gCeantar Seoirseach Bhaile Átha Cliath. Is cuid álainn agus íocónach í de Chathair Bhaile Átha Cliath inar tharla mórán rudaí i rith na mblianta. Ghlac sí páirt i stair shuimiúil na hÉireann agus is ceanncheathrú na seirbhíse poist í le níos mó ná 150 bliain, mar sin, tá Ard-Oifig an Phoist - ar a dtugtar "The GPO" i mBéarla chomh maith - ar cheann de na foirgnimh is tábhachtaí i mBaile Átha Cliath.

Ard-Oifig an Phoist sa lá atá inniu ann

Le colúin ollmhóra ag marcáil an bhealaigh isteach agus le trí dhealbh uathúla ar bharr an fhoirgnimh, ní féidir ach Ard-Oifig an Phoist a fheiceáil.

Beagnach dhá chéad bliain tar éis í a oscailt ar dtús, tá sí fós ina ceanncheathrú ag An Post. Chuaigh na milliúin mír poist agus idirbheart thar an tairseach aici agus tá sí chomh gnóthach anois is a bhí sí riamh le cabhair á soláthar ag foireann An Post duit chun gach sórt gnó a dhéanamh.

Is anseo freisin atá Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair, áit ar féidir leat a lán a fhoghlaim faoi ról Ard-Oifig an Phoist in Éirí Amach 1916, faoi stair an fhoirgnimh agus faoi Stampaí na hÉireann.

Ard-Oifig an Phoist i 1916

I 1916, tharla ceann de na himeachtaí is tábhachtaí i stair na hÉireann, Éirí Amach na Cásca, díreach laistigh d'Ard-Oifig an Phoist. An tráth sin, bhí Éire á rialú ag an mBreatain ach theastaigh go mór óna lán daoine troid ar son neamhspleáchas na hÉireann. Ar an Luan Cásca cinniúnach seo, d'ionsaigh reibiliúnaigh Éireannacha Ard-Oifig an Phoist, faoi cheannas Pádraig Pearse, agus d'úsáid siad í mar bhunáit chun na trúpaí Sasanacha a ionsaí. Mhair an comhrac beagnach seachtain amháin, seachtain inar léigh Pearse féin an Forógra amach ar chéimeanna Ard-Oifig an Phoist, a d'fhógair neamhspleáchas na hÉireann.

Níor stop an comhrac fíochmhar, áfach, agus buille na tubaiste a bhí ann nuair a cuireadh Ard-Oifig an Phoist trí thine, rud a chuir iallach ar na reibiliúnaigh iad féin a thabhairt suas.  Cé gur creideadh gur theip ar an Éirí Amach, leis an bhfírinne a rá, rinne sé an bealach a réiteach do neamhspleáchas na hÉireann sna blianta ina dhiaidh sin.

Suimiúil go leor, bhí ról tábhachtach ag foireann Oifig an Phoist san Éirí Amach; chabhraigh roinnt díobh leis na reibiliúnaigh agus rinne daoine eile a ndícheall cúrsaí cumarsáide a choinneáil ag obair, agus is féidir níos mó a léamh fúthu sa leabhar GPO Staff in 1916 - Business as Usual atá ar fáil ó shiopa stampshanais Ard-Oifig an Phoist.

An raibh a fhios agat?

An raibh a fhios agat?

Tá trí dhealbh ina seasamh os cionn an dín in Ard-Oifig an Phoist. Déanta ag Edward Smyth, is iad na trí dhealbh ná Mearcair - teachtaire na nDéithe, Hibernia – ar chomhartha na hÉireann í agus an Dílseacht agus a cú – ar chomhartha í den iontaoibh atá ag stát as a sheirbhís phoist.

Tráth na gCeist faoi Éirí Amach 1916

Gníomhaíocht

Ard Oifig an Phoist i 1916

Scríobh faoi Éirí Amach 1916

Gníomhaíocht A Dhéanann Tú Féin

Samhlaigh go bhfuil tú i do chónaí i mBaile Átha Cliath nuair a tharlaíonn Éirí Amach 1916. Scríobh litir chuig cara leat agus déan cur síos sa litir sin ar an méid a fheiceann tú ar na sráideanna agus ar an gcaoi a mothaíonn tú faoin rud ar fad.

Má theastaíonn aon eolas breise uait ar an méid a tharla i gcaitheamh na seachtaine corraíola sin, cuir ceist ar do mhúinteoir.