Scéal An Post

Ar feadh níos mó ná 350 bliain, tá An Post ag cabhrú le clanna agus le cairde, agus le gnólachtaí chomh maith, fanacht i dteagmháil lena chéile, beag beann ar an áit ina bhfuil siad ar domhan. Ach tá athrú mór tagtha ar chúrsaí ó shin i leith.

An Áit Inar Thosaigh Sé Go Léir

I bhfad roimh an guthán, ríomhphost agus Facebook, b'éigean do dhaoine litreacha a scríobh chun scéala a chur chuig a chéile thar achair fhada, agus iompraíodh na litreacha ar mhuin capaill agus sa cóiste poist níos déanaí arís.

Ar dtús, ba iad na saoránaigh oilte saibhre agus baill den rialtas amháin a d'úsáid an tseirbhís phoist mar bhí sí an-daor. I rith na 1700í, rinneadh forbairt bhreise ar chóras poist na hÉireann agus d'fhás an tseirbhís go mór nuair a eisíodh an chéad stampa i 1840, nár chosnaigh ach pingin amháin. Gan mhoill ina dhiaidh sin, bhí se de ghuastal ag a lán daoine An Post a úsáid chun fanacht i dteagmháil lena gcairde agus lena gclann, nó ag daoine eile chun críocha gnó.

Conas Ar Athraigh An Post Saolta

Bhí Éire an-bhocht fadó. Níor chabhraigh tubaistí mar an Gorta i 1845 le cúrsaí agus bhí ar mhórán daoine imeacht ó Éirinn chun dul ag obair thar lear.  Bhí clanna agus cairde ábalta fanacht i dteagmháil lena chéile cé go raibh na mílte míle eatarthu. Cé gur thóg sé tamall fada chun litir a fháil – seachtainí de ghnáth agus míonna uaireanta, d'imigh san i gcion go mór ar shaolta na ndaoine. Thug An Post cead dá chustaiméirí chomh maith cuntais choigiltis a oscailt in Oifigí an Phoist chun airgead a chur i dtaisce iontu. Is féidir leat cuntas coigiltis a oscailt fós in Oifig an Phoist, sa lá atá inniu ann.

 

An raibh a fhios agat?

Nuair a bhí Éire á rialú ag an mBreatain, bhí dath dearg ar na boscaí poist go léir, cosúil leis na cinn atá le feiceáil i Londain! Nuair a bhain Éire neamhspleáchas amach, cuireadh péint ghlas ar na boscaí poist go léir. Ach tá a lán boscaí poist ann fós a bhfuil coróin ar a ndoirse, ag brath ar an rí nó ar an mbanríon a bhí i gceannas nuair a rinneadh an bosca poist. Déan iarracht an choróin a aimsiú an chéad uair eile a rachaidh tú thar an mbosca poist!

Gníomhaíocht

Gníomhaíocht

Ealain, Ceardaiocht agus Dearadh