An Fhoireann Sheachadta

Ón mBosca Poist go dtí an Bosca Litreacha - Do Phost A Sheachadadh.

Bailíodh an post, tugadh go dtí na lárionaid phoist é agus próiseáladh é. Níl le déanamh anois ach é a sheachadadh! Ní amháin gur gá an post a sheachadadh do thithe ar fud na tíre, ach caithfidh roinnt de dul go dtí cinn scríbe thar lear chomh maith. Lean ort ag léamh chun a fháil amach i gceart conas a shroicheann sé a cheann scríbe.

Sínithe, Séalaithe, Seachadta

Fágann an post sórtáilte na lárionaid phoist um thráthnóna agus i rith na hoíche i gcásanna, agus tugtar go dtí oifigí seachadta é ar fud na tíre i dtrucailí. Tugtar an post atá ag dul thar lear go dtí an aerfort. A luaithe a shroicheann an post sórtáilte na hoifigí seachadta, bailíonn fear an phoist é dá bhealach seachadta féin, agus imíonn sé leis sa veain, ag siúl nó ar rothar chun é a sheachadadh.

Cnag, Cnag!

Seachadtar an post Luan go hAoine.  Bhuaigh An Post duais óir fiú amháin as an post a sheachadadh go cúramach agus in am do thíortha eile.

Má sheachadtar beartán do do dhoras ach níl tú ann, cuirtear bileog trí do bhosca litreacha, ag insint duit go bhfuil beartán duit ag d'oifig sheachadta áitiúil agus gur gá duit é a bhailiú.  Tugtar Duillín sa Bhosca nó DSB ar an mbileog sin. Chomh maith leis sin, is féidir le daoine an tseirbhís Mailminder a úsáid nuair a théann siad ar laethanta saoire. Coimeádtar a bpost slán sábháilte ag an oifig sheachadta áitiúil, agus beidh siad ábalta é a bhailiú nuair a thiocfaidh siad ar ais.

An raibh a fhios agat?

An raibh a fhios agat?

Fadó sa Bheilg, cheap siad gur smaoineamh maith a bheadh ann cait a thraenáil chun an post a sheachadadh. Theip air go hiomlán mar bhí na cait an-dána agus ní raibh aon suim acu bheith ag obair mar fhear an phoist!

Gníomhaíocht A Dhéanann Tú Féin

Gníomhaíocht A Dhéanann Tú Féin

Tá a fhios agat anois conas a théann an post ó A go B, an bhfuil tú réidh anois triail a chur ort féin? Scríobh síos aistear iomlán an phoist ó bhailiú go dtí sórtáil agus seachadadh agus féach cé mhéad atá ar eolas agat i ndáiríre. Bain níos mór spraoi as agus iarr ar do mhúinteoir an cur síos is fearr a roghnú agus b'fhéidir duais bheag a thabhairt don bhuaiteoir.