Comórtais

Comórtais

 

Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh i gComórtas Scéal Eile An Post/Chumann Múinteoirí Éireann (INTO).

Chuir go leor scoláirí i scoileanna ó cheann ceann na tíre isteach ar an gcomórtas. Bhí caighdeán na n-iontrálacha a cuireadh chugainn thar cionn. Rinne gach duine an-iarracht. Tréaslaímid le cách!

Is féidir duais a thabhairt do do rang as páirt a ghlacadh sa chomórtas. Íoslódáil na teastais fiúntais le haghaidh:

Seo iad buaiteoirí 2019


Buaiteoirí Bunscoile

 • Ava Harney, Ballinamere N.S., Tullamore, Co. Offaly, Category 1
 • Menahal Fatima Naqui, Castletown Girls School, Dundalk, Co. Louth, Category 2
 • Ella Sweeney, S.N. Naomh Breandán, Cor an Dola, Co. na Gaillimhe, Category 3
 • Jamie Kinsella, Gorey Educate Together N.S., Gorey, Co. Wexford, Category 4
 • Jasmine McDonnell, All Saints National School, Mullingar, Co. Westmeath, Special Award

Buaiteoirí Tánaisteacha Bunscoile

 • Carla Bonalana, St. Louis Infant School, Dublin 6, Category 1
 • Pola Drabik, Kilmyshall N.S., Bunclody, Enniscorthy, Co. Wexford, Category 1
 • Dylan Ó Ruáin, Gaelscoil an Chaisleáin, Baile an Chollaigh, Co. Corcaí, Category 1
 • AJ Tyghe, St. Aidan's Parish School, Nunnery Road, Enniscorthy, Co. Wexford, Category 2
 • Isabelle Cahill, Coachford N.S., Coachford, Co. Cork, Category 2
 • Daniel Higgins, S.N. Naomh Guasachta, Bunlahy, Ballinalee, Co. Longford, Category 2
 • Martyna Antoszewska, St. Francis of Assisi P.S., Belmayne, Dublin 13, Category 3
 • Sophia Walsh, Scoil Sidhbhín, Cahersiveen, Co. Kerry, Category 3
 • Clive Barlow, Taunagh N.S., Riverstown, Co. Sligo, Category 3
 • Liam Treacy, St. Brigid's BNS, Foxrock, Dublin 18, Category 4
 • Aoife De Nógla Ní Fheinneadha, Gaelscoil Mhainistir na Corann, Máinistir na Corann, Corcaigh, Category 4
 • Lauren McCahey, Bunscoil Lughaidh Naofa, Carrickmacross, Co. Monaghan, Category 4

Buaiteoirí Meánscoile

 • Josh Kenny, Sandymount Park ETSS, Roslyn Park, Sandymount, Dublin 4, Category 1
 • Aisling Byrne, Scoil Dara, Kilcock, Co. Kildare, Category 2
 • Emma Thomas, Castletroy College, Newtown, Co Limerick, Special Award

Buaiteoirí Tánaisteacha Meánscoile

 • Eibhlín Ní Bhreacáin, Meánscoil na Toirbhirte, Dúrlas, Co. Tipperary, Category 1
 • Shauna Fox, Scoil Dara, Kilcock, Co. Kildare, Category 1
 • Briana Gawley, Mercy College, Chapel Hill, Sligo Town, Category 1
 • Lucy Gilmartin, Coláiste na Toirbhirte, Bandon, Co. Cork, Category 2
 • Jamie Donaghue, St. Macartan's College, Derry Road, Monaghan, Co. Monaghan, Category 2
 • Aoibhe Dunne, Stratford College, Zion Road, Rathgar, Dublin 6, Category 2 

Buaiteoirí Tharraingt na Múinteoirí

 • Myra Shannon, Scoil Mhuire, Corofin, Co. Cork 
 • Mrs Daly, Coláiste Mhuire, Bishop Street, Cobh, Co. Cork 

Déan teagmháil linn

anpostschoolbag.ie
SAORPHOST
Bosca PO 11201
Baile Átha Cliath 1

Guthán: 01 705 7415
Ríomhphost: comp@anpostschoolbag.ie

Duaiseanna

Beidh gach múinteoir a chuireann iontráil isteach ar an gcomórtas san áireamh i gcrannchur le haghaidh saoire óstáin do bheirt ar fiú €300 í.

Duais gan Choinne!

Tá duais speisialta againn do bhunscoil amháin agus do mheánscoil amháin. Níl le déanamh ach cur isteach ar an gcomórtas le deis a fháil ceardlann scríbhneoireachta a bhuachan. Reáchtálfaidh údar clúiteach Éireannach ceardlann litríochta i do scoil féin.


Buaiteoirí Náisiúnta Foriomlána

 

 • Gheobhaidh buaiteoirí náisiúnta Chatagóirí a hAon, a Dó, a Trí, a Ceathair agus na Catagóire Speisialta sa Chomórtas Bunscoile cuireadh chuig searmanas bronnta náisiúnta agus €500 dá scoil.  
 • Gheobhaidh buaiteoirí náisiúnta Chatagóirí a hAon agus a Dó sa Chomórtas Meánscoile cuireadh chuig searmanas bronnta náisiúnta agus €500 dá scoil.
 • Gheobhaidh na buaiteoirí Catagóire dearbhán €50 One4all dóibh féin, ceann dá múinteoir agus ceann dá bpríomhoide

Buaiteoirí Tánaisteacha Réigiúnacha

Seo iad na duaiseanna a bhronnfar ar na buaiteoirí tánaisteacha i ngach catagóir bunscoile agus meánscoile:

 • €100 don scoil 
 • Dearbhán €25 One4all don bhuaiteoir tánaisteach 
 • Dearbhán €25 One4all do mhúinteoir an bhuaiteora thánaistigh 
 • Dearbhán €25 One4all do phríomhoide an bhuaiteora thánaistigh 

Cuir isteach air anois!

Faigh a thuilleadh eolais faoin gcaoi le cur isteach ar an gcomórtas agus faoi dhuaiseanna breise do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna

Foirm iontrála comórtais d'ionadaí foirne Chumann Múinteoirí Éireann (INTO)

Spriocdháta

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Dé Máirt, 19 Márta 2019, mar sin ná bíodh aon mhoill ort iad a chur sa phost!

Catagóirí do bhunscoileanna

 • Catagóir a haon: Na naíonáin shóisearacha agus na naíonáin shinsearacha   
 • Catagóir a dó: Rang a haon agus rang a dó 
 • Catagóir a trí: Rang a trí agus rang a ceathair 
 • Catagóir a ceathair: Rang a cúig agus rang a sé 

Catagóirí do mheánscoileanna

 • Catagóir a haon: An chéad bhliain, an dara bliain agus an tríú bliain 
 • Catagóir a dó: An ceathrú bliain, an cúigiú bliain agus an séú bliain

Duais Speisialta

 • Bronnfar Duais Speisialta ar bhuaiteoir foriomlán amháin i mbunscoileanna agus i meánscoileanna

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an suíomh idirlín agus táimid ag súil leis na hiontrálacha ar chomórtas Scéal Eile a fháil go luath.

Déan teagmháil linn

anpostschoolbag.ie
Bosca PO 11201
SAORPHOST
Baile Átha Cliath 1

Guthán: 01 705 7415
Ríomhphost: comp@anpostschoolbag.ie