An Post agus An Comhphobal

An Post Agus An Comhphobal

Sa leathanach seo, tugtar eolas do dhaltaí faoi ghníomhaíochtaí éagsúla pobal-bhunaithe ag An Post, mar shampla, spreagadh a thabhairt do dhaoine dul ag rothaíocht agus a léitheoireacht, a scríbhneoireacht agus a n-uimhearthacht a fheabhsú.

 

An Post agus an Rothaíocht

Sa leathanach seo, labhraítear faoi ról An Post sa rothaíocht. Tugtar míniú ann ar An Rás agus ar Shraith Rothaíochta An Post - dhá imeacht a théann An Post in urrús orthu.

Rás An Post 2015
Sraith Rothaíochta An Post

 

An Post Agus An Comhshaol

Sa leathanach seo, tugtar míniú ar a bhfuil á dhéanamh ag An Post chun aire a thabhairt don chomhshaol agus chun é a chaomhnú. Labhraítear ann faoi conas a úsáideann An Post córas athchúrsála, i measc nithe eile, chun a thionchar ar an gcomhshaol a íoslaghdú.

Tá físeán ar fáil freisin a thaispeánann a bhfuil á dhéanamh ag fostaithe An Post chun an comhshaol a chaomhnú.

Tráth na gCeist Gearrthóg Físe Comhshaoil

An Post agus an Litearthacht

Sa leathanach seo, tugtar eolas do dhaltaí faoin obair atá á déanamh ag An Post sa réimse maidir le feasacht litearthachta, i gcomhar leis an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh. 

Tá físeán d'fheachtas fógraíochta An Post ar fáil le híoslódáil.