Stair An Post

Scéal An Post


Mínítear stair sheirbhís phoist na hÉireann ar an leathanach seo. Insítear an chaoi ar thosaigh an chéad Oifig Phoist agus scéal an chéad stampa a eisíodh. Mínítear an chaoi ar chabhraigh an tseirbhís phoist le daoine a bheith i dteagmháil le chéile le blianta fada anuas.

Conas a Bhogann ár bPost


Mínítear an chaoi a mbogann an post ar fud na tíre ar an leathanach seo. Foghlaimeoidh na scoláirí faoin gcaoi a ndearnadh é sin ar mhuin capaill sna seanlaethanta, ansin ar thraenacha agus anois, sa lá atá inniu ann, an chaoi a n-iompraítear agus a seachadtar an postas ar eitleáin, i veaineanna, ar thrucailí, ar rothair agus de shiúl na gcos.

Ard-Oifig an Phoist


Insítear do scoláirí faoi stair Ard-Oifig an Phoist ar an leathanach seo, ar an ról a bhí aici in Éirí Amach 1916 agus ar an méid a tharlaíonn ann. Is féidir leis na scoláirí tabhairt faoi thráth na gceist chun an méid a d’fhoghlaim siad faoi Ard-Oifig an Phoist a thástáil.

Stair Ard-Oifig an Phoist

Tráth na gceist faoi stair Ard-Oifig an Phoist

Dear stampa

Is féidir teimpléad stampa a chur i gcló i ndubh agus i mbán ionas gur féidir le scoláirí a stampa féin a dhearadh.

Teimpléad stampa

Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair

 
Tá an oiread sin le foghlaim faoi Ard-Oifig an Phoist agus faoi Éirí Amach na Cásca 1916 nach féidir linne fiú é ar fad a insint duit.

Ach tá áit ann ina bhfaighidh tú an t-eolas ar fad atá uait. Sin Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair, an áit a mbíonn an stair beo beathach.

Tá dalladh teicneolaíochta, físeán, fuaime agus déantúsáin bhunaidh ó Éirí Amach na Cásca 1916 i measc na dtaispeántas. Ní fhaca an pobal cuid mhaith de na hearraí sin riamh cheana.

Uaireanta oscailte

Ar oscailt ó cheann ceann na bliana, ó 9am go 5.30pm.

Turais Scoile

Leid: Is áit iontach é Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair, ar cuid de Chosán Cultúrtha Bhaile Átha Cliath é, le haghaidh turas scoile.

Cuirfidh ionad léirithe taispeántais nua Bhaile Átha Cliath, Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair, meascán uathúil d’fhoghlaim, de rannpháirtíocht agus de spraoi ar fáil do scoláirí, beag beann ar a n-aois, ar a spéiseanna agus ar a náisiúntacht. Cláraigh do spéis le kellyc@shannonheritage.com