Stair An Post

Scéal An Post

Sa leathanach seo, déantar iniúchadh ar stair na seirbhíse poist agus ar conas mar a d'athraigh sí i rith na mblianta. Féachann sé chomh maith ar cathain ar eisíodh an chéad stampa agus conas a chinntigh Oifig an Phoist gur fhan na daoine i dteagmháil lena chéile, beag beann ar an áit ina raibh siad ar domhan.

Is féidir gníomhaíocht an phlean ceachta seo a úsáid in Ealaín/Ceardaíocht/Dearadh. Iarrtar ar na scoláirí íomhá/mionsamhail a chruthú le staidéar tacaíochta agus stampa a dhearadh ar an teimpléad a thugtar dóibh.

Gníomhaíocht

Ealain, Ceardaiocht agus Dearadh 

Do Phost A Bhogadh

Sa leathanach seo, féachtar ar conas a iompraíodh an post i rith na mblianta, ón seansaol inar iompraíodh ar mhuin capaill é go dtí an lá atá inniu ann ina ndéantar é a iompar ar eitleáin, i dtrucailí, i veaineanna, ar rothair agus de chois.

Ard-Oifig an Phoist agus Éirí Amach 1916

Sa leathanach seo, tugtar cur síos ar Ard-Oifig an Phoist agus féachtar ar a stair agus ar an ról tábhachtach a bhí aici in Éirí Amach 1916. Tugtar míniú ann chomh maith ar ról Ard-Oifig an Phoist sa lá atá inniu ann.

Gníomhaíocht 1: Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh sa rang staire. Is féidir leis na scoláirí tabhairt faoi thráth na gceist bunaithe ar imeachtaí Éirí Amach 1916.

Gníomhaíocht 2: Is féidir an ghníomhaíocht seo a úsáid i gcomhar leis an rang staire agus leis an rang Béarla/Gaeilge. Iarrtar ar scoláirí a shamhlú go raibh siad ina gcónaí i mBaile Átha Cliath i rith an Éirí Amach agus cur síos a dhéanamh ar an méid a chonaic siad ar na sráideanna lena linn.

Ard Oifig an Phoist i 1916

Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair


Tá an oiread sin le foghlaim faoi Ard-Oifig an Phoist agus faoi Éirí Amach na Cásca 1916 nach féidir linne fiú é ar fad a insint duit.

Ach tá áit ann ina bhfaighidh tú an t-eolas ar fad atá uait. Sin Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair, an áit a mbíonn an stair beo beathach.

Tá dalladh teicneolaíochta, físeán, fuaime agus déantúsáin bhunaidh ó Éirí Amach na Cásca 1916 i measc na dtaispeántas. Ní fhaca an pobal cuid mhaith de na hearraí sin riamh cheana.

Uaireanta oscailte

Ar oscailt ó cheann ceann na bliana, ó 9am go 5.30pm.

Turais Scoile

Leid: Is áit iontach é Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair, ar cuid de Chosán Cultúrtha Bhaile Átha Cliath é, le haghaidh turas scoile.

Cuirfidh ionad léirithe taispeántais nua Bhaile Átha Cliath, Ionad Cuairteoirí Ard-Oifig an Phoist – Féach ar an Stair, meascán uathúil d’fhoghlaim, de rannpháirtíocht agus de spraoi ar fáil do scoláirí, beag beann ar a n-aois, ar a spéiseanna agus ar a náisiúntacht. Cláraigh do spéis le kellyc@shannonheritage.com