Ar nDaoine

Aistear An Phoist

Sa leathanach seo, múintear na daltaí faoi aistear litreach agus beartáin ón uair a chuirtear isteach sa bhosca poist iad go dtí go dtagann siad go dtí do bhosca litreacha. Tá dhá fhíseán ar fáil do na daltaí a thugann cur síos ar na haistir seo.

An tíreolaíocht a thuiscint

Tá ríthábhacht leis an tíreolaíocht a thuiscint in obair An Post

 

An Fhoireann Bhailiúcháin

Sa leathanach seo, tugtar cur síos ar an bpróiseas bailiúchán poist, an bealach a ndéantar an post a bhailiú ón mbosca poist go dtí an áit ina ndéantar é a shórtáil.

An Fhoireann Shórtála

Sa leathanach seo, déantar iniúchadh ar conas a shórtáiltear an post ag úsáid meaisíní agus teicneolaíochta in An Post.

An Fhoireann Sheachadta

Sa leathanach seo, tugtar míniú ar an bpróiseas bailiúcháin agus seachadta. Tugtar míniú ann chomh maith ar na seirbhísí duillín sa bhosca agus Mailminder .

Is féidir an ghníomhaíocht seo a úsáid sa rang Béarla mar sheisiún ceisteanna agus freagraí nó mar thriail chuimhne. Iarrtar ar dhaltaí an méid is mó agus is cuimhin leo a scríobh síos faoi aistear an phoist, ón uair a bhailítear é go dtí go ndéantar é a sheachadadh.


Gníomhaíocht

Tú féin a thriail faoi aistear litreach

Aistear litreach céim ar chéim:

 • Ceannaigh stampa in Oifig an Phoist
 • Cuir an post sa bhosca poist
 • Bailíonn fear an phoist é
 • Déanann fear an phoist é a scanadh chun a chur in iúl don lárionad poist gur bailíodh an post ón mbosca poist sin.
 • Cuireann fear an phoist an post sa veain agus tugann sé go dtí an lárionad poist é
 • Úsáidtear meaisín mór sórtála chun an post a shórtáil
 • Déantar beartáin níos mó a shórtáil ar leithligh sa lárionad poist
 • Cuirtear an post go léir i gcásanna agus tugtar go dtí na hoifigí seachadta é i veaineanna agus i dtrucailí
 • Bailíonn duine an phoist an post ó na hoifigí seachadta
 • Seachadann sé nó sí an post i veain, ar rothar nó de chois
 • Tagann an post tríd an mbosca litreacha!