Oifig an Phoist

Rudaí le Déanamh ag Oifig an Phoist


Insítear sa rannóg seo, Rudaí le Déanamh ag Oifig an Phoist, do scoláirí meánscoile faoi na méideanna difriúla pacáistíochta a úsáidtear chun rudaí a chur sa phost, ó litreacha go beartáin níos mó. Mínítear freisin an chaoi le hOifig an Phoist a úsáid chun rudaí eile a dhéanamh ar nós pas a athnuachan nó fiú DVD a fháil ar cíos.

Molaimid go ndéanfaí gníomhaíocht an phlean ceachta seo sa rang ealaíne. Spreagann sé na scoláirí le smaoineamh go cruthaitheach, agus a scileanna ealaíne agus a samhlaíocht a úsáid chun stampa nua a dhearadh.

Dear do stampa féin

Stampa teimpléad

 

Do chuid airgid a bhainistiú


Insítear do scoláirí ar an leathanach seo faoin tábhacht a bhaineann le hairgead a choigilt agus faoin gcaoi a gcabhraíonn An Post le daoine airgead a choigilt i gcuntas coigiltis. Mínítear freisin céard is airgeadra ann agus an chaoi ar féidir Euro a mhalartú in Oifig an Phoist le haghaidh Dollar agus Puint Steirling.


Molaimid go ndéanfaí gníomhaíocht an phlean ceachta seo sa rang matamaitice. Iarrtar ar scoláirí an costas atá ar tháirgí An Post a ríomh, chomh maith le cineálacha difriúla postais atá le seachadadh ar áiteanna difriúla ar fud na cruinne.

Tráth na gCeist Matamaitice

Mata i d’Oifig Phoist áitiúil 
 

Feidhmchlár Fón Póca An Post


Tugtar eolas ar an leathanach seo faoi Fheidhmchlár Fón Póca An Post agus faoi na tairbhí ar fad a bhaineann léi, lena n-áirítear an chaoi ar féidir earraí a rianú agus an chaoi le rátaí postais a fháil láithreach bonn.

Tá an ghníomhaíocht idirghníomhach, agus spreagtar na scoláirí le Rianú d’Earra a úsáid chun a bpost a leanúint.

Rianú d’Earra

Nasc chuig an suíomh ar a rianaítear post - track.anpost.ie/

Post Díreach a Thuiscint


Tugtar sainmhíniú ar Phost Díreach ar an leathanach seo. Mínítear freisin an chaoi a gcabhraíonn An Post le cuideachtaí dul i mbun cumarsáide le custaiméirí agus lena chéile le Post Díreach.

Spreagann gníomhaíocht an phlean ceachta seo an rang le smaoineamh go cruthaitheach trína mír Poist Dhírigh féin a chruthú. Is féidir é seo a dhéanamh i rang ealaíne nó mar thionscadal sa rang gnó.

Dear do mhír Poist Dhírigh féin

Iarr ar an rang samplaí de mhíreanna difriúla Poist Dhírigh a thabhairt isteach.

Mar shampla: Bileog/bróisiúr/leabhrán/féilire deisce