Priority Parcels

Priority Parcels International

Le Beartán Tosaíochta Idirnáisiúnta tabharfaimid tosaíocht do do bheartán. Toisc go dtairgimid seirbhís duit inar féidir leat do chuid poist a leanúint ar líne agus a bhfuil cruthúnas seachadta, síniú an fhaighteora agus dliteanas idirthurais iniatach mar chuid di, is léir go bhfuilimid in éineacht leat gach céim den bhealach.

 
 
 Eolas tábhachtach maidir le post a sheoladh thar lear

 

Conas a oibríonn sé?


Ofráltar amanna iontaofa seachadta le Priority Parcels International, go dtí an RA, cinn scríbe áirithe san AE agus SAM. Faigh lipéad Priority Parcels International le barrachód in aon oifig phoist. Greamaigh an lipéad ar aghaidh d'earra agus cuir an postas cuí air. Féadfaidh tú turas do chuid earraó a rianú nó a seachadadh a dheimhniú ar líne* nó trí ghlaoch ar Sheirbhís do Chustaiméirí ag 01 705 7600. Tá dliteanas bealaigh suas le €150 nó luach an chomhábhair, cibé acu is ísle, san áireamh, ach an pacáistiú a bheith sásúil. 
 
 

 • Rianaigh d'earra ar líne i dtíortha áirithe*
 • Cruthúnas seachadta
 • Síniú an fhaighteora ar fáil ar líne*
 • Dliteas bealaigh san áireamh suas go €150 (cúiteamh bunaithe ar luach an earra ag am postála)
 • Tá an tseirbhís ar fáil chuig na cinn scríbe seo a leanas: An Bhreatain, An Ostair, An Bheilg, An Danmhairg, An Fhrainc, An Ghearmáin, An Íoslainn, Lucsamburg, An Isiltír, An Phortaingéil, An tSlóvaic, An Spáinn, An tSualainn, An Eilbhéis, agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.

 * Braitheann infhaighteacht na seirbhíse ar an spriocthír. 
 
 

Céim ar chéim

Faigh lipéad Priority Parcel International i d'Oifig Phoist áitiúil, íoc an postas cuí agus greamaigh an lipéad ar aghaidh d'earra taobh leis an seoladh. Is féidir beartáin le meáchan suas go huasmhéid 20kg a sheoladh go dtí gach ceann scríbe idirnáisiúnta.

Nuair a bhíonn an phostáil déanta agat:

 • Coinnigh d'admháil - is cruthúnas postála é
 • Rianaigh d'earra ar líne leis an uimhir uathúil ar an admháil
 • Beidh an síniú ar fáil ar líne ar feadh suas le mí tar éis an tseachadadh
 • Má bhíonn fianaise ag teastáil uait faoin té ar cuireadh an t-earra chuige/chuici, iarr Deimhniú Postála ag am postála. 
 • Tá téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm

 

Eolas Ginearálta faoin tSeirbhís

 1. Níl sna hamanna seachadta le haghaidh Priority Parcels International ach meastúcháin agus ní dhéantar ráthaíocht orthu. Beidh amanna seachadta ar fáil nuair a dhéanann tú an postas a ríomh ar líne. 
 2. Luaitear amanna seachadta i laethanta oibre. Is laethanta oibre iad an Luan go dtí an Aoine agus ní áirítear an Satharn, an Domhnach, ná laethanta saoire Bainc agus Poiblí. 
 3. Is féidir leat beartáin idirnáisiúnta le meáchan suas le 20kg ar a mhéid a chur. Is iad seo a leanas uasmhéid toisí na mbeartán
  Fad: 1.5 méadar, fad + giorta 3 mhéadar [Giorta - 2 x (doimhneacht + leithead). 
 4. Ní mór Foirm Chustaim agus Mál CP72 a chomhlánú le gach mír Priotiry Parcels International. Faigh cóip dár mbróisiúr "Seirbhís Seachadta Idirnáisiúnta atá mear agus iontaofa" atá ar fáil ar líne nó i d'oifig phoist. 
Eolas tábhachtach maidir le post a sheoladh thar lear

De bharr méadú ar shlándáil aerlínte, ní féidir glacadh níos mó le cartúis dúigh ná tonóra.

De bharr bearta breise slándála sealadacha atá curtha i bhfeidhm ag Gníomhaireacht Homeland Security na Stáit Aontaithe, d'fhéadfaí moill ghearr a chur ar phost chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá a mheánn níos mó ná 450g.

Cúiteamh
 1. Le Dliteanas Bealaigh ar Priotiry Parcels International bíonn cúiteamh ar fáil i gcoinne caillteanais nó damáiste faoi bhealach suas le huasluach an chomhábhair nó €150, cibé acu is lú agus ní mór don phacáistiú a bheith sásúil. 
 2. Caillteanas iarmhartach: ní íoctar aon chúiteamh, cibé cúis a bhíonn leis.
 3. Comhábhar: níor chóir airgead, seodra, ná nithe luachmhara a sheoladh i mBeartáin Tosaíochta Idirnáisiúnta. Ba chóir do chustaiméirí a dteastaíonn uathu na míreanna sin a phostáil an Post Cláraithe a úsáid.
  Déantar foráil do Bheartáin Tosaíochta Idirnáisiúnta faoi na Rialacháin um Phost Eachtrach 2008 (mar atá leasaithe).

Tá téarmaí agus coinníollacha caighdeánacha i bhfeidhm.

 

Gluais

Priority Parcels Internationa;
Rianaigh d'earra

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta