Rochtain agus Comhionannas

Geallaimid go gcuirfimid seirbhísí ar fáil dár gcustaiméirí go léir go cothrom agus go bhfreastalóimid ar a riachtanais éagsúla.

Tá sé d’aidhm ag An Post timpeallacht dhearfach inrochtaine a chruthú agus a bhuanú dá chuid custaiméirí go léir. Táimid tiomanta d’oifigí glana inrochtaine atá ag cloí le caighdeáin shábháilteachta a chur ar fáil don phobal.

Déanfaimid cinnte de nach ndéanfar aon idirdhealú ar bhonn inscne, stádas pósta, claonta gnéis, míchumais, reiligiúin, cine ná ballraíocht den lucht siúil agus muid ag plé leat.

Maidir leis an reachtaíocht chomhionnanais, déanfaimid gach iarracht freastal ar na riachtanais ilghnéitheacha a eascraíonn as na boinn chomhionnanais seo.

Foilseoimid cáipéisí tábhachtacha i nGaeilge de réir mar is cuí, agus tabharfar freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras i nGaeilge. Déanfaimid ár ndícheall freastal ar chustaiméirí a chuireann glaoch teileafóin orainn nó a thugann cuairt ar ár n-oifigí agus ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge gan cur isteach ar luas ná ar chaighdeán na seirbhíse.
Cuirfear ábhar ar fáil i nGaeilge ar ár suíomh idirlín anpost.ie.

Beidh meas againn ar phríobháideachas ár gcuid custaiméirí agus cloífimid lenár Ráiteas Príobháideachais agus lenár mBeartas um Chosaint Sonraí. Ní phléifimid aon fhaisnéis faoi chustaiméir gan toiliú an chustaiméara, ach amháin de réir mar atá ceadaithe ag an dlí. Beidh ár gcumarsáid margaíochta soiléir, cothrom agus cruinn.

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta