Aiseolas agus gearáin

Geallaimid go gcuirfimid beartais agus nósanna imeachta soiléire ar fáil duit chun do ghearán a réiteach go pras.

Cleachtóidh An Post nósanna imeachta deaphoiblithe, so-aimsithe, trédhearcacha agus simplí i leith gearán agus aiseolas. Má bhíonn aon údar gearáin nó imní agat, cuir in iúl dúinn é le do thoil:

Ar an Teileafón: Cuir glaoch ar Sheirbhísí do Chustaiméirí ag 01 705 7600 ón Luan go dtí an Aoine idir 9.00am agus 5.30pm. Tá rún againn 95 faoin gcéad de na glaonna a fhreagairt laistigh de 20 soicind.

Tríd an bPost: Cuir litir agus/nó an fiosrú ábhartha saor in aisce chuig:

An Post
Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí
Ard-Oifig an Phoist
Saorphost
Baile Átha Cliath 1
D01 F5P2

Ríomhphost: chuig curamcustaimeiri@anpost.ie agus déan cinnte go gcuireann tú do chuid sonraí teagmhála in iúl.

Ar líne: comhlánaigh foirm fhiosraithe ar líne ag anpost.ie/enquiry

Admhóimid gach comhfhreagras laistigh de thrí lá tar éis duit teagmháil a dhéanamh linn. Déanfaimid ár ndícheall freagra cuimsitheach a thabhairt ar do chomhfhreagras laistigh de dheich lá oibre. Tugtar sonraí faoinár mbeartais agus ár nósanna imeachta i leith gearán inár leabhrán “Ag réiteach na Faidhbe” agus tá sé ar fáil in Oifigí Poist, trí ghlaoch ar 01 705 7600 nó ar líne ag anpost.ie/complaintprocedures

Mura mbíonn gearán faoi tháirgí nó seirbhísí poist réitithe chun do shástachta, beidh Aighne Custaiméirí An Post, , an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg), agus an Chúirrt Mionéileamh ar fáil le teacht i gcabhair ort chomh maith.

Tá tuilleadh faisnéise faoi na roghanna seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin anpost.ie/complaintresolution

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta