Coinneoimid ar an eolas tú

Geallaimid cur chuige réamhghníomhach i leith faisnéis a chur ar fáil atá soiléir, tráthúil agus cruinn.

Geallaimid cur chuige réamhghníomhach i leith faisnéis a chur ar fáil atá soiléir, tráthúil agus cruinn.

Cuirfimid faisnéis shoiléir, thráthúil, chruinn ar fáil inár mbeartais, inár scéimeanna agus inár seirbhísí.

Déanfaimid cinnte go mbeidh faisnéis thábhachtach ar fáil ar bhealach chomh cuimsitheach agus a bheadh praiticiúil agus déanfaimid ár ndícheall é a chur ar fáil i bhformáidí éagsúla a fhreastalóidh, de réir na reachtaíochta comhionnanais, ar chustaiméisí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Bainfear úsáid as teanga shoiléir, shimplí inár bhfoirmeacha iarratais agus inár mbileoga faisnéise.

Cuirfimid ábhar míniúcháin/treoirlínte cuimsitheacha faoinár seirbhísí ar fáil de réir mar is cuí, agus déanfaimid iarracht leanúnach rialacha, rialacháin, foirmeacha, bileoga faisnéise agus nósanna imeachta a shimpliú.

Déanfaimid cinnte go mbainfear an leas is fearr as cumas theicneolaíocht na faisnéise. Beidh ár bpríomhláithreán idirlín, anpost.ie suas chun dáta, éasca a úsáid agus so-aimsithe dár gcustaiméirí go léir, agus daoine le míchumas radhairc san áireamh.

I gcás go ndéantar aon chur isteach ar sheirbhis, cinnteoimid go gcoinneofar ár gcustaiméirí go hiomlán agus go rialta ar an eolas.

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta