Caighdeán na Seirbhíse

Caighdeán na Seirbhíse

Baineann ár dtiomantas do sheirbhís chustaiméara d’ardchaighdeán le gach rud a dheinimid, an chaoi a ndeinimid gach ceann de 2.5 milliún mír poist a sheachadadh gach lá, nó sa tslí a láimhseáilimid os cionn 100 milliún idirbheart ar leith in Oifigí Poist gach bliain.

Déanfaimid ár ndícheall seirbhísí so-aimsithe d’ardchaighdeán a sholáthar a shásóidh do chuid riachtanas.
Cuirfimid áiseanna poist agus miondíola so-aimsithe ar fáil don phobal. Baileoimid agus seolfaimid an post ó gach áis postála agus cuirfimid seirbhís seachadadh litreacha ar fáil chuig gach seoladh áitiúil gach lá oibre.

Beidh praghsáil iomaíoch ar ár seirbhísí poist, beidh siad slán, iontaofa agus beidh réimse roghanna ann do chinn scríbe intíre, sa RA, san Eoraip agus i dtíortha eile.

Beidh ár ngnóthachtálacha á dtuairisciú againn in aghaidh cuspóirí sonracha feidhmíochta. Áirítear ina measc sprioc de sheachadadh 94 faoin gcéad ar an gcéad lá eile ar phost intíre.

Cuirfimid seirbhísí d’ardchaighdeán ar fáil le cuirtéis, le híogaireacht agus gan an iomarca moille, agus cothóimid meas idir An Post agus a chuid custaiméirí. Cuirfear ainmneacha teagmhála ar fáil i ngach cumarsáid ar mhaithe idirbhearta leanúnacha a éascú.

Deileáilfear leat go macánta gan stró a chur ort.

Ba mhaith linn a chinntiú go gcaithfear leat go hómósach, go cuirtéiseach, agus go cúntach.

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta