Ár dtiomantas duitse

An Post: Nósanna imeachta i leith Gearáin agus Aighnis a Réiteach

Inár mbileog "Ag Réiteach na Faidhbe - Ag freagairt do ghearáin' déantar cur síos ar ár dtiomantas i leith ár seirbhísí poist. Is féidir an bróisiúr seo a íosluchtú i mBéarla agus i nGaeilge. Tugtar sonraí nósanna imeachta thíos::

 

Gearán a dhéanamh

 • Féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoi ghné ar bith den seirbhís Poist.
 • Beidh ball ar bith den bhfoireann in ann tú a threorú go dtí an t-ionad gearáin cuí.
 • Tig leat gearán a dhéanamh ar an fón (Glao Sábhála chuig Seirbhís do Chustaiméirí ar 01 705 7600 Dé Luain go dtí Dé hAoine 9am-5.30pm) sa phost (chuig Seirbhís do Chustaiméirí, An Post, Ard-Oifig an Phoist, Saorphost, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2) ar ríomhphost customer.servives@anpost.ie, nó ar an idirlíon ag www.anpost.ie/enquiry Má dhéanann tú an gearán ar an fón agus má bhíonn na sonraí ábhartha go léir agat, comhlánfaidh ár n-ionadaí custaiméara an fhoirm ábhartha ar do shon.
 • Féadfaidh tú gearán a dhéanamh cibé acu an tú seoltóir nó faighteoir an earra a fhad is go mbíonn na sonraí riachtanacha go léir agat
 • Féadfaidh tú gearán a dhéanamh laistigh de 1 mhí ó mhír a fháil; 3 mhí ó mhír a phostáil laistigh d'Éirinn; agus 6 mhí ón dháta postála earraí idirnáisiúnta. Murar mbaineann do ghearán leis an bpost, ní mór é a dhéanamh laistigh de mhí ó tharla an fhadhb is cúis don ghearán. Má bhíonn do ghearán lasmuigh de na teorannacha ama seo agus má bhíonn na cáipéisí ábhartha go léir agat, déanfaimid ár ndícheall do ghearán a réiteach más féidir.

 

Cad í an chéad chéim eile?

 • Nuair a bhíonn an gearán faighte againn, admhóimid é seo laistigh de 3 lá oibre le huimhir uathúil fiosrúcháin.
 • Beidh sé d'aidhm againn do ghearán a réiteach laistigh de 10 lá oibre ach geallaimid go réiteoimid do ghearán laistigh de na teorannacha ama seo a leanas: 30 lá (Éire), 40 lá (formhór na gcinn scríbe idirnáisiúnta nuair is féidir cumarsáid leictreonach a dhéanamh), 60 (gach gearán idirnáisiúnta eile)
 • Má bhíonn níos mó ama ag teastáil chun do ghearán a réiteach ná na teorannacha ama seo, beimid i dteagmháil leat go rialta le heolas níos cruinne.
 • Mura mbíonn na gearáin réitithe laistigh de na teorannacha ama seo, beidh tú i dteideal íocaíocht €15.
 • Mura mbíonn tú sásta le toradh an ghearáin féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le hAighne Custaiméirí An Post chun athbhreithniú a dhéanamh ar do ghearán. Tabhair faoi deara nach mór duit na nósanna imeachta seo a úsáid sula ndéanfar athbhreithniú.
 • Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh freisin le ComReg, nó Cúirt na nÉileamh Beag i do cheantar áitiúil.
 • Coinneoimid do chuig taifead ar feadh 2 bhliain ar a laghad.

 

Íocaíochtaí cúitimh

 • Áirítear suim áirithe chúitimh i bPost Cláraithe má chliseann ar an tseirbhís, agus féadfaidh tú é seo a éileamh. Braitheann leibhéal an chúitimh ar an luach a fhógraítear ag am postála.
 • Íocaíonn An Post cúiteamh le haghaidh earraí caillte, damáistithe nó ar cuireadh moill mhór orthu (7 lá laistigh d'Éirinn; 10 lá d'earraí idirnáisiúnta) le haghaidh earraí sa phost chaighdeánach. D'fhéadfaí cruthúnas postála a iarraidh. Áirítear costas an táille postais sa chúiteamh iníoctha; costas an ábhair sa phostáil (costas reatha athsholáthair/athchruthú pacáistí agus comhábhair), agus cúiteamh beag chun aon chostas ábhartha agus réasúnta eile a thabhaítear a chumhdach
 • De ghnáth déantar íocaíochtaí cúitimh le haghaidh earraí sa Phost Caighdeánach i bhfoirm stampaí ach féadfaidh tú íocaíocht i bhfoirm seic a iarraidh. Déantar gach íocaíocht chúitimh eile le seic.
 • Ní chumhdaítear caillteanas iarmhartach.
 • Mura n-éiríonn linn cloí leis na huasamanna freagartha agus/nó láimhseála a leagtar amach, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar íocaíocht €15.


Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta