Gairmeacha

Réamhrá

Is móreagraíocht tráchtála é An Post a chuireann réimse leathan seirbhísí ar fáil lena n-áirítear seirbhísí poist, cumarsáide, miondíola agus seachadadh airgid. Tá sé ar cheann de na cuideachtaí is mó in Éirinn le os cionn 9,500 duine fostaithe ina líonra d'ionaid miondíola, próiseála agus seachadta. Is fostaitheoir comhdheiseanna é An Post. Cuirimid fáilte roimh iarratasóirí as gach aicme den phobal ach na cáilíochtaí cuí a bheith acu.

 

Beartas Earcaíochta Seachtrach

Déanann An Post earcaíocht sheachtrach chun postanna ag an leibhéal iontrála (sonraí thíos) a líonadh, agus chun postanna áirithe díolacháin, margaíochta, airgeadais, TF agus teicniúla a líonadh. Nuair a bhíonn iarratais á lorg ar na postanna seo déantar fógraíocht orthu de ghnáth trí fhógraíocht sna páipéirí áitiúla agus/nó náisiúnta, trí FÁS agus ar an idirlíon, agus an suíomh seo san áireamh. Úsáidtear próiseas iomaíoch roghnaithe le trialacha inniúlachta, agallaimh, scrúdú leighis, imréiteach slándála agus seiceáil ar theistiméireachtaí.

 

Bunriachtanais do phoist ag an leibhéal iontrála.

Ní mór do na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag iarrthóirí ar fhostaíocht in An Post:

 • cumas maith i mBéarla scríofa agus labhartha
 • scileanna maithe idirphearsanta agus i seirbhís chustaiméirí
 • scileanna maithe in obair foirne
 • bunscileanna ríomhaireachta
 • a bheith i dteideal obair in Éirinn.

Próiseas Roghnúcháin

 • Foirm Iarratais nó CV mar a shainítear i bhfógra an fholúntais
 • Trialacha inniúlachta: caint, uimhríocht, rangú. Ní mór duit na trialacha inniúlachta a phasáil chun cuireadh chun agallaimh a fháil.
 • Agallamh: agallamh iomaíoch a bheidh anseo ina mbeidh ar an iarrthóir a thaispeáint don mbord agallaimh go sásaíonn sé/sí riachtanais uile an phoist.
 • Scrúdú Dochtúra: Ní mór d'iarrthóirí dul faoi scrúdú réamhfhostaíochta dochtúra ar chostas na Cuideachta le cinntiú go bhfuil siad inniúil ó thaobh sláinte don obair.
 • Imréiteach Slándála: mar gheall ar nádúr gnó An Post, an gá atá le hiontaobh an chustaiméara a chaomhnú agus sócmhainní, leasanna agus dea-ainm na Cuideachta a chosaint, d'fhéadfaí a mheas go mbeadh ciontú ar son coireanna áirithe nó ballraíocht in eagraíocht thoirmiscthe contrártha le fostaíocht in An Post.
 • Teistiméireachta: Beidh ar iarratasóirí teistiméireachtaí sásúla oibre agus/nó carachtair a chur ar fáil.

Earcaíocht Sheachtrach Reatha

Níl earcaíocht ar bun againn faoi láthair le haghaidh aon phost, ach déan cinnte go dtagann tú ar ais go dtí an leathanach seo ó am go ham chun sonraí do phoist a sheiceáil amach anseo.

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta