Cairt Chustaiméirí

Ag Seachadadh Seirbhísí den Scoth a thabhairt duit

 
 
Tá gach duine in An Post tiomanta do sheirbhísí d’ardchaighdeán a fhreastalaíonn ar do chuid riachtanas a sholáthar duit. Déantar cúig gheallúint ar leith sa Chairt Chustaiméara seo agus déanfaidh gach duine in An Post a ndícheall iad a chomhlíonadh:

  • Geallaimid go gcuirfimid seirbhísí d’ardchaighdeán ar fáil dár gcustaiméirí go léir i gcónaí
  • Geallaimid go gcuirfimid seirbhisí ar fáil dár gcustaiméirí go leir go cothrom agus go bhfreastalóimíd ar a riachtanais éagsúla
  • Geallaimid go dtabharfaimid cluas éisteachta dár gcustaiméirí agus go ndéanfaimid forbairt dá réir ar ár gcuid seirbhísí
  • Geallaimid go mbeimid onnghníomhach ag cur faisnéise ar fáil atá soiléir, tráthúil agus cruinn
  • Geallaimid go gcuirfimid beartais agus nósanna imeachta soiléire ar fail duit chun do ghearáin a réiteach go pras


Mura mbíonn na seirbhísí a fhaigheann tú ag cloí leis na geallúintí seo, nó má bhíonn siad míshásúil ar bhealach ar bith eile, leagtar amach sa Chairt seo conas é sin a chur in iúl dúinn. Bainfimid úsáid as an aiseolas seo chun feabhas a chur ar ár gcuid seirbhisí. Beidh áthas orainn chomh maith ar ndóigh scéal a fháil uait má éiríonn linn sásamh eisceachtúil a thabhairt duit.

Táimid an-bhuíoch as do chuid gnó agus táimid ag tnúth le leanúint ar aghaidh ag freastal ort amach anseo.

Is mise, le meas,
David McRedmond
Príomhfheidhmeannach

 

(new window, pdf, 1.4MB) An Post Customer Charter English
 

(new window, pdf, 1.4MB) An Post Customer Charter Irish

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta