BillPay

- bealach áisiúil éasca chun do chuid billí a íoc

Conas a oibríonn sé?

Roghnaigh an modh íoctha a theastaíonn uait - ag an gcuntar in Oifig Phoist nó ag ceann dár n-ionaid Postpoint. Tabhair leat an bille agus láimhseáilfimid duit é saor in aisce.

Céim ar chéimConas is féidir liom mo bhillí a íoc tríd An Post?

Tá dhá rogha agat:

 • Íoc ag an Oifig Phoist nó ag Postpoint
 • Íoc aon am den lá ar líne ag www.mybills.ie

BillPay san Oifig Phoist

Cad é?
Is é BillPay seirbhís íoc billí saor in aisce An Post. Is féidir leat billí éagsúla a íoc saor in aisce ag d'Oifig Phoist áitiúil, lena n-áirítear teileafón, gás, cábla, leictreachas, teilifís agus íocaíochtaí Údaráis Áitiúla. Féach ar an liosta iomlán billí is féidir leat a íoc.

Conas is ceart dom é a úsáid?

 • Níl aon táille láimhseála ann - rud a shábháileann airgead duit
 • Faigheann tú admháil mhionsonraithe gach uair a íocann tú bille - coinnigh súil ar do chuid íocaíochtaí.
 • Glactar le liosta mór billí le haghaidh íocaíochta - rud a shábháileann do chuid ama.
 • Úsáid seic amháin le mórán billí a íoc agus costais a laghdú.

BillPay ag PostPoint

Cad é PostPoint?
Is líonra miondíoltóirí de chuid An Post é PostPoint a chuireann ar do chumas billí teaghlaigh, a íoc, creidmheas fón póca a cheannach, cárta idirnáisiúnta glaonna agus stampaí a cheannach i siopaí ar fud na tíre, cibé áit a mbíonn an fógra PostPoint le feiceáil.

Conas is féidir liom PostPoint a úsáid?
Is féidir leat íoc le hairgead tirim, ach déan cinnte go dtugann tú leat do bhille nó do chárta íocaíochta le barrachód leat.

Cén fáth gur cheart dom PostPoint a úsáid?
Tá BillPay ag PostPoint:

 • Saor in aisce - ní bhainean aon chostas leis an tseirbhís a úsáid, i gcomparáid le Dochair Dhíreacha, aistrithe bainc nó íocaíochtaí postais
 • Solúbtha - mar go mbíonn a lán ionaid mhiondíola ar oscailt ar feadh 24 uair an chloig is féidir leat íoc 24 uair sa lá, seacht lá na seachtaine.
 • Mear - gan aon mhoill - beidh d'íocaíocht ag do sholáthróir seirbhísí thar oíche, agus beidh
 • lánsmacht agat ar do chuid íocaíochtaí - is féidir leat cuid de bhille a íoc ag am ar bith.
mybills.ie

Nuair a chláraíonn tú le www.mybills.ie cuirfear uimhir PIN chugat. Beidh an uimhir PIN seo ag teastáil uait gach uair a logáileann tú isteach le do bhillí a íoc.
 • Cuireann billpay.ie seirbhís shlán íocaíocht bhillí ar fáil.
 • Níl le déanamh ach dul go www.mybills.ie agus na céimeanna a leanúint.

 

 • Cad iad na billí is féidir liom a íoc trí BillPay ag an Oifig Phoist?

 • Access Telecom
 • Access Waste Recycling
 • Advanced Waste Recycling
 • AES
 • Airtricity
 • Ardcroney Waste
 • Comhairle Baile Átha Luain

 

 • Ballinrobe Waste
 • Ballymore Bins
 • Barna Waste Disposal 
 • Barna Waste and Recycling
 • Bord Gáis Energy
 • Bourke Waste Removal
 • Broadcasting TV Rentals
 • BT Ireland

 

 • Comhairle Baile na Carraige
 • Comhairle Baile Chaisil
 • Cashflow Services
 • Cavan Waste Disposal
 • Cinergi Telecom
 • Clare County Council
 • Clean Ireland
 • Celtic Hampers
 • Clean Ireland Refuse
 • Comhairle Buirge Chluain Meala
 • Cluid Housing Association
 • Communica
 • Concern
 • Comhaile Contae Chorcaí: 
  • Tuaisceart Cíos/Bruscar
  • Iarthar Cíos/Bruscar
  • Iarthar RAS
  • Deisceart Cíos/Bruscar
  • Rental Acc. Scheme
 • Comhairle Cathrach Chorcaí:
  •  Mesne Rate
 • Country Clean Recycling
 • Credit Acceptance

 

 • Debenhams Credit Card
 • Debitask Collection Services
 • Digiweb
 • Comhairle Contae Dhún na nGall - cíos
 • Comhairle Buirge Dhroichead Átha
 • Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:
  • Tionóntacht
  • Ceannach ag Tionóntaí
  • Iasachtaí Tithíochta
  • Cóiríocht Éigeandála
  • Táillí Bruscait
  • Táillí Bruscair Comhshaoil
  • RAS
 • Comhairle Baile Dhún Dealgan
 • Comhairle Contae Dhún Laoghaoire /Ráth Dúin:
  • Cíos
  • Táillí Bruscair Comhshaoil
  • Táille Seirbhíse

 

 • Eircom
 • Eircom Mobile
 • EMO Oil Limited
 • Soláthar Custaiméirí B.S. L.
 • EDR
 • EDF/The Associates
 • Comhairle Baile Inis Córthaigh
 • Eurowaste
 • Everday Finance

   

 • Family Hampers
 • Farms Plastics Collection
 • Comhairle Baile Mhainistir Fhearmaí
 • Ferry’s Refuse
 • Fiat Financial Services
 • Cíos Chomhairle Contae Fhine Gall
 • Flogas Natural Gas
 • Flogas Metered
    
 • Gaelic Telecom
 • An Gharda Síochána Aoischárta Náisiúnta
 • Cíos Chomhairle Cathrach na Gaillimhe
 • Comhairle Contae na Gaillimhe
  • Iasachtaí Tithíochta
  • RAS
  • Rátaí
  • Cíos

 

 • Gallagher TV
 • GE Money
 • Goal
 • Greencom Telecom Ltd
 • Greenstar
 • Greyhound
 •   
 • Hampers, Clother 'n More (Murray Nolan)
 • Hive Telecom
 • HomeTel Ltd
 • Home Vision
 • House of Fraiser Credit Card
 •     
 • IFA Telecom Ltd.
 • Imagine Broadband
 • Irish Farmers Association
 • Irish Red Cross
 •   
 • Comhairle Baile Cheannanais
 • Cíos Chomhairle Contae Chiarraí
 • Bruscar Chomhairle Contae Chill Dara
 • Comhairle Buirge Chill Chainnigh:
  •  Cíos
  • Iasachtaí
 • Comhairle Contae Chill Chainnigh: 
  • Cíos
  • Iasachtaí
  • Scéim Chóiríochta Cíosa
     
 • Comhairle Contae Laoise
 • Comhairle Contae Liatroma
 • Comhairle Cathrach Luimnigh Cíos/Ceannach ag Tionóntaí
 • Comhairle Contae Luimnigh
  • Cíos

   

 • Liberty Mutual
 • Littlewoods Ireland Ltd
 • Billí Uisce Cho Co Lonfoirt
 • Comhairle Contae Lú

 

 • Mahons Recycling
 • MailMinder
 • McElvaneys Waste & Recycling
 • Comhairle Baile Mhala
 • Cíos Chomhairle Contae Mhaigh Eo
 • MBNA Credit Card
 • Comhairle Contae na Mí
 • Meteor
 • Cíos Cho Co Mhuineacháin
 • Mr Binman
 • Mulleadys Waste

  

 • NIB
  • Business Cheque Acceptance
  • Business Lodgements
  • Credit Card Lodgements
  • Debit Card Lodgements
  • Personal Cheque Acceptance
  • Personal Lodgements
 • Comhairle Baile na hUaimhe
 • Comhairle Baile Ros Mhic Thriúin
 • Comhairle Contae Thiobrad Árann Thuaidh
 • North Country Clean
 • NTL

 

 • O2
 • Comhairle Contae Uíbh Fháilí
 • One Direct:
  • Insurance
  • Life
  • Personal Loans GE
  • Guaranteed Bond
 • One Savings
 • Ormonde Waste Kilkenny
 • Ormonde Waste Recycling Waterford
 • Oxendales
 • Oxigen Environmental Ltd
 • OZO 24/7 Refuse and Recycling

  

 • Paddy Power.com
 • Panda Waste Services
 • Park Christmas Savings
 • Perlico
 • Practical Finance
 • Pure Telecom

  

 • Redirection Service:
  • Residential
  • Business
 • Respond Housing Association
 • Comhairle Contae Ros Comáin
 • Royal Liver
 • Rural Refuse and Recycling
 • Ryan Bros Environmental Waste
       
 • Cíos Chomhairle Contae Shligigh
 • Smart Telecom
 • South Country Clean
 • South Dublin County Council:
  • Rent
 • South Tipperary County Council
 • Spirit Telecom Prepaid
 • Supervalu—Hotel Breaks
 • Swiftcall Telephone A/C Card

 

 • Tag-A-Bin
 • TalkXtra
 • Telenet
 • Tele Rent
 • Tesco Credit Cards
 • Three Bill Pay
 • CCU Dhúrlas
 • Comhairle Contae Thiobrad Árann Thuaidh
 • Comhairle Baile Thiobrad Árann
 • Comhairle Baile Átha Thruim
 • Trócaire

  

 • Unicef
 • UPC
 • UTV Internet

 

 • Vodafone

 

 • W.E.R.S. Waste
 • Comhairle Buirge Loch Garman
 • Comhairle Contae Loch Garman
 • Comhairle Cathrach Port Láirge
  • Comhairle Contae Port Láirge
   • Cíos
   • Iasachtaí
  • Comhairle Contae na hIarmhí
   • Iasachtaí
   • Cíos

   

 • White Skip Hire
 • Wiser Bins
 • Woodchester Lyonnais Bank  

 

 • Yap Interroute

    

 • Zefone Ltd

Buiséad Teaghlaigh


An bhfuil leasa sóisialaigh á bhfáil agat? An bhfuil cabhair uait le do chuid airgid a bhainistiú. Bain triail as Buiséad Teaghlaigh.

Cad é Buiséad Teaghlaigh?

Is seirbhis é Buiséad Teaghlaigh a ligeann do dhaoine a fhaigheann íocaíochtaí Leasa Sóisialaigh méid rialta a íoc in aghaidh billí teaghlaigh le dochar díreach. Feidhmíonn An Post an scéim thar ceann na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Cén fáth gur cheart dom an tseirbhís a úsáid?
 • Íoc méideanna rialta in aghaidh do chuid billí.
 • Déantar an íocaíocht a asbhaint ag an bhfoinse.

Ní ghearrtar aon táille ar an tseirbhis seo - tá sé saor in aisce.

Conas is féidir liom a bheith páirteach?

Féach Buiséad Teaghlaigh nó cuir glaoch ar ár uimhir cabhrach do Chustaiméirí: 1890 79 71 72

Gluais

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta