Registered Post International

- seachadadh slán iontaofa ar phost idirnáisiúnta

Earraí luachmhara á seoladh thar lear agat? Le Post Cláraithe Idirnáisiúnta féadfaidh tú earraí a sheoladh chuig os cionn 200 ceann scríbe ar fud an domhain le seirbhís costas-éifeachtúil seachadta le síniú ar sheachadadh. *

 

Eolas tábhachtach maidir le post a sheoladh thar lear.

* Déanann An Post rianú ar Phost Cláraithe Idirnáisiúnta go dtí go ndéantar é a sheoladh amach as Poblacht na hÉireann. Níl rianú ar líne ar fáil le haghaidh gach tír. Déantar láimhseáil shlán ar Phost Cláraithe Idirnáisiúnta agus tugtar síniú ar a shon nuair a seachadtar é.

 

Conas a oibríonn sé?

Ní gá duit ach dul chuig d'Oifig Phoist agus libéad Post Cláraithe Idirnáisiúnta a fháil. Déanfar láimhseáil slán ar d'earra poist sa láimhseáil agus beidh árachas† air chomh maith, rud a thabharfaidh suaimhneas intinne duit chomh luath is a thugann tú uait do mhír.

† Ní mór luach an earra a dhearbhú ag am postála. Braitheann na leibhéil árachais ar an gceann scríbe, agus féadfaidh sé a bheith faoi réir ag srianta ar chomhábhar - féach tuilleadh sonraí maidir le hÁrachas agus cúiteamh. 

 

Céim ar chéim

Cad atá á thairiscint?

 • Seachadadh slán, le síniú, ar phost idirnáisiúnta trí Oibritheoir Poist sa spriocthír.
 • Seachadadh sceidealaithe chuig os cionn 200 ceann scríbe ar fud an domhain.
 • Tá rianú iomlán ar fáil suas go ham seolta as Éirinn.
 • Síniú an fhaighteora nuair a dhéantar an seachadadh.
 • Cumhdach árachais le haghaidh luach luaite suas le
  • €320 - Ríocht Aontaithe
  • €150 - An Eoraip
  • €100 do Bheartáin & €35 le haghaidh gach earra eile lasmuigh den Eoraip

Ná seol airgead, seodra ná pasanna i mbeartáin ná in earraí os cionn 2kg.

Cad atá le déanamh?

 • Beir leat d'earra chuig Oifig Phoist
 • Dearbhaigh luach an earra
 • Greamaigh lipéad Post Cláraithe Idirnáisiúnta ar aghaidh an earra agus íoc an postas cuí.
 • Comhlánaigh Foirm Dhearbhaithe Chustaim CP72 le haghaidh gach beartán nó má bhíonn luach an chomhábhair níos mó ná €300. Beidh foirm CN22 ag teastáil le haghaidh gach earra eile.

Sula ndéanann tú an phostáil:

 • Faigh lipéad Post Cláraithe Idirnáisiúnta san oifig phoist áitiúil.
 • Dearbhaigh luach cruinn an earra atá á sheoladh agat.
 • Greamaigh an postas ceart ar d'earra
 • Tabhair d'earra do bhall den bhfoireann cuntair
 • Is cruthúnas postála é an admháil a fhaigheann tú 
 • Má bhíonn fianaise ag teastáil uait faoin té ar cuireadh an t-earra chuige/chuici, iarr Deimhniú Postála ag am postála.  

Airgead á sheoladh agat?

 • Molaimid duit gan airgead a sheoladh sa phost. Tá réimse seirbhísí ag an Post chun airgead  a aistriú.

 Nuair a bhíonn an phostáil déanta agat

 • Rianaigh d'earra ar líne: go dtí go mbíonn sé seolta as Éirinn.
 • Mura mbíonn eolas ar fáíl ar líne is féidir dearbhú seachadta a fháil ar iarratas ó Sheirbhís do Chustaiméirí 01 705 7600

Le meabhrú:

 • Seiceáil na rialacháin pacála agus na srianta postála sa (fuinneog nua) Treoir maidir le Seirbhísí An Post, atá ar fáil i d'oifig phoist áitiúil.

Árachas agus Cúiteamh

 • Athraíonn an cumhdach árachais de réir an cheann scríbe, RA, AE nó an Chuid eile den Domhan.
 • Ní bhíonn cumhdach árachais ar fáil d'earraí áirithe lena n-áirítear cáipéisí, gloine agus míreanna sobhriste eile. Tá liosta iomlán de mhíreanna nach féidir a chur faoi árachas ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Seirbhís do Chustaiméirí ar ghlao sábhála 1850 57 58 59

1 Ní dhéanfar earraí Post Cláraithe Idirnáisiúnta a sheachadadh ach nuair a shíneofar ar a son. Is féidir cóip den síniú a fháil ar iarratas ón Oibritheoir Poist a dhéanann an seachadadh; is féidir é seo a iarraidh trí Sheirbhísí do Chustaiméirí An Post.

2 Tugtar árachas ar son luach luaite an earra ag am postála suas go dtí an uasmhéid cumhdaigh atá ar fáil chuig an spriocthír.  

 

 

Mar eolas duit:

Féadfaidh Custaiméirí Gnó lipéidí Registered Post agus lipéidí Paksafe a ordú trí theagmháil a dhéanamh leis an Deasc Gnó ar 01 705 7600.

Eolas Ginearálta Seirbhíse

Coinníollacha Ginearálta

Cad a dhéanfaidh mé i gcás caillteanais, damáiste nó moille?

Coinnigh d'admháil (nó an deimhniú postála, más cuí) in áit shábháilte mar nach féidir próiseáil a dhéanamh ar éilimh gan í.

Bíonn uimhir earra agus dáta na postála ar d'admháil chomh maith le cruthúnas postála. Féadfaidh tú gearán a dhéanamh laistigh de mhí tar éis earra a bheith faighte; agus 6 mhí ó dháta postála earraí idirnáisiúnta.

Is féidir fiosraithe agus gearáin faoi earraí cláraithe a dhéanamh i scríbhinn le Seirbhísí do Chustaiméirí, An Post ag an seoladh:

Seirbhísí do Chustaiméirí
An Post
Ard-Oifig an Phoist
Baile Átha Cliath 1

trí ghlaoch ar 01 705 7600 nó trí fhoirm Caillteanais,

Moille nó Damáiste a chomhlánú. (Is é an seoltóir a chomhlánaíonn an fhoirm).

Tabhair faoi deara go mb'fhéidir go mbeadh roinnt ama ag teastáil chun fiosruithe a dhéanamh faoi earraí a cuireadh go tíortha eile nó ó thíortha eile. 

Eolas tábhachtach maidir le post a sheoladh thar lear

De bharr méadú ar shlándáil aerlínte, ní féidir glacadh níos mó le cartúis dúigh ná tonóra.

De bharr bearta breise slándála sealadacha atá curtha i bhfeidhm ag Gníomhaireacht Homeland Security na Stáit Aontaithe, d'fhéadfaí moill ghearr a chur ar phost chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá a mheánn níos mó ná 450g.

Cúiteamh.
I gcás nach bhfaigheann an té atá ar an seoladh an mhír chláraithe, déanfaidh An Post cúiteamh leat faoi réir ag coinníollacha ginearálta An Post agus na gcoinníollacha atá i (fuinneog nua, pdf) Treoir maidir le Seirbhísí An Post, a bhfuil cóip de ar fáil in ngach Oifig Phoist. Ní mór do An Post a bheidh sásta gur tabhadh an caillteanas nó an damáiste sa phost, mar nach bhfuil cúiteamh iníoctha ar chás nach bhfuil faoi smacht ag An Post. Ní féidir glacadh le hairgead, seodra ná pasanna i mbeartáin ná i míreanna os cionn 2kg.

 1. Nuair a bhíonn earra á chlárú déan cinnte go luann tú a luach athsholáthair mar go mbraitheann rátaí cúitimh ar an luach luaite agus ar an táille cláraithe a íoctar. Nuair nach luaitear aon luach is é €25.39 an t-uasmhéid atá iníoctha. 
 2.  Forchoimeádann An Post an ceart chun comhábhar earra cláraithe a sheoladh ar ais in áit cúiteamh a íoc. Ní sháróidh an cúiteamh a íocfar luach athsholáthair earra atá caillte nó an damáiste a rinneadh. 
 3.  Ní íoctar cúiteamh ar son aon damáiste nó dochar iarmhartach a eascraíonn as caillteanas, moill, neamhsheachadadh nó mísheachadadh Post Cláraithe. 
 4.  Athraíonn an cumhdach cúitimh ó spriocthír go spriocthír agus is féidir é a sheiceáil roimh phostáil sa Treoir maidir le Seirbhísí An Post atá ar fáil ag an gcuntar i d'Oifig Phoist áitiúil.

 

Foirmeacha Iarratais

Foirm Fiosraithe ar líne le haghaidh caillteanas, moill nó damáiste d'earra.

Caillteanas, moill nó damáiste d'earra

Foirm fiosraithe

 

Gluais

Seirbhís Rianú Earraí

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta