Passport Express

Pas nua ag teastáil uait go mear? Seachain aon mhoill agus faigh do phas nua i ndeich lá ar tháille €9.50 - móide táillle an phas - trí dhul go dtí an Oifig Phoist is cóngaraí duit.

Conas a oibríonn sé?


Gabh isteach in aon cheann dár n-oifigí poist uathoibrithe agus comhlánaigh d'iarratas, agus déanfaimid é a sheachadadh chuig oifig na bpasanna le láimhseáil go mear. Cuirfear do phas nua ar aghaidh chugat laistigh de 15 lá. 
 

Céim ar chéim

 • Ar dtús faigh foirm iarratais le haghaidh pas in aon oifig phoist nó i stáisiún gardaí.
 • Comhlánaigh an t-iarratas ábhartha. Tá comhairle maidir le comhlánú na foirme ar fáil sna nótaí a ghabhann léi. Is féidir eolas a fháil freisin ar an suíomh idirlín  (fuinneog nua) www.passport.ie
 • Tabhair d'iarratas, agus na cáipéisí ábhartha uile, grianghrafanna pas agus síniúcháin, chuig an gcléireach cuntair sa chlúdach speisialta Passport Express (a chuirfear ar fáil ag ionad an bhirt).
 • Íoc le Laser, airgead tirim nó le seic le cárta baincéara.
 • Coinnigh an admháil a thugann an cléireach duit agus a bhfuil uimhir thagartha air (i gcás go ndéanfar fiosraithe).
  • Is uimhir thábhachtach í seo mar phointe tagartha d'fhiosrú ar bith a bheadh agat le Seirbhís na bPasanna. 
  •  Is féidir í a úsáid freisin chun an dul chun cinn a dhéanann d'iarratas ar phas a rianú ar líne, eolas atá ar fáil ar an suíomh idirlín (fuinneog nua)  www.passport.ie

Cé mhéid?

Táillí Pas


Is iad seo a leanas na táillí riaracháin le haghaidh iarratais ar phas a láimhseáil agus le haghaidh postas agus proiseail tosaiochta:

Iarratas Aonair €9.50
Suas le Ceithre Iarratas €16.00Is iad seo a leanas na táillí Pas don tseirbhís Passport Express:
Pas Caighdeánach 10 mbliana ( 18 bliana +) €80.00 
Pas 5 bliana  (go 18 bliana d'aois)  €30.00
LarPas Mór (66 leathanach 10 mbliana) €110.00

Féach cén cheann de na roghanna seo a leanas a bhaineann leat le cinntiú go gcuireann tú na cáipéisí cearta ar aghaidh:

An bhfuil do phas á athnuachan agat (gan aon athrú ar do shonraí pearsanta)?

 • Cuir isteach an pas Éireannach is déanaí atá agat nó Foirm Fhada do Theastas Breithe (mar aon le haon cháipéis ábhartha eile)

An bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar phas nua (agus tú os cionn 18 bliana d'aois)?

 • Cuir isteach Foirm Fhada do Theastas Breithe (mar aon le cáipéisí ábhartha eile)

 An bfuil iarratas á dhéanamh agat ar phas linbh?

 • Cuir isteach an Fhoirm Fhada dá dteastas breithe (mar aon le cáipéisí ábhartha eile)
 • Nóta: Ní mór do leanaí faoi 3 bliana d'aois iarratas a dhéanamh ar phas trí bliana. Ní mór do leanaí 3 go 17 bliana d'aois iarratas a dhéanamh ar phas cúig bliana.
 • Ní mór duit teastas breithe nó pas duine de na tuismitheoirí a chur isteach do leanaí a rugadh ón 1 Eanáir 2005 i leith.

Ar athraigh tú do shloinne?

 • Cuir isteach do Theastas Pósta Sibhialta (agus na cáipéisí ábhartha eile)  

 

An chéad chéim eile

Féach cén dáta a rachaidh do phas in éag, agus bain úsáid as an tseirbhís eMinder do Phasanna ag (fuinneog nua) www.passport.ie. Cláraigh d'ainm agus dáta éaga do phas le Seirbhís na bPasanna, agus cuirfear ríomhphost chugat trí mhí roimh ré le meabhrú duit go bhfuil do phas le dul in éag. déan nóta i do dhialann agus cuimhnigh ar na cáipéisí ábhartha uile a chur ar aghaidh. Tá pasanna grúpa ar fáil freisin.

 

Breis Eolais

Má tá faisnéis uait faoi riachtanais le haghaidh iarratais ar phas gabh chuig (fuinneog nua) www.passport.ie nó cuir glaoch ar an uimhir faisnéise taifeadta íosghlao 1890 426 800.

Tá sé tábhachtach go mbíonn uimhir d'iarratais ar phas agat agus eolas á lorg ó Sheirbhís na bPasanna agat faoi dhul chun cinnn iarratais ar phas.

Is féidir dul chun cinn d'iarratais a fhiosrú ar na bealaí seo a leanas:

 • ar an idirlíon leis an seirbhís rianaithe ag (fuinneog nua) www.passport.ie 
 • le ríomhphost chuig   passportdublin@dfa.ie nó más iarratasóir ó cheantar na Mumhan tú  chuig passportcork@dfa.ie
 • ar an teileafón
 • Oifig Bhaile Átha Cliath: Íosghlao 1890 426 888 nó 01 671 1633
  Oifig Chorcaí: Íosghlao 1890 426 900 nó 021 494 4700

Tá eolas maidir le seirbhís Passport Express ar fáil thíos i Téarmaí agus Coinníollacha, nó déan teagmháil le Seirbhísí do Chustaiméirí An Post ag 017057600.

Má bhíonn tú ag dul ar saoire agus mura dteastaíonn uait go mbeidh do chuid poist ag carnadh suas agus tú as baile, fiosraigh faoinár seirbhís MailMinder a thabharfaidh aire do do chuig poist uile go dtí go bhfillfidh tú. 
 

Téarmaí agus Coinníollacha

Déan cinnte de go mbíonn d'Fhoirm Iarratais comhlánaithe go cruinne agat, Garda Síochána mar fhinné agat, do shíniú ag roinn 8 agus dhá ghrianghraf comhionanna de mhéid pas fianaithe ag ball den Gharda Síochána.

 1. Is féidir suas le ceithre hiarratas ar phasanna a chur in aon chlúdach amháin.
 2. Déantar próiseáil ar gach iarratas ar phas de réir Acht na bPasanna, 2008.
 3. Cuireann Passport Express seirbhís seachadta ar an gcéad lá eile ar fáil do Sheirbhís na bPasanna le haghaidh iarratas a dhéantar in Oifigí Poist. 
 4. Is seirbhís seaschadta ar an gcéad lá eile é Passport Express .o thaobh pasanna a bhiliú go laethúil ó Sheirbhís na bPasanna ar son iarratasóirí. 
 5. Faoi réir ag téamaí 6 go 9 thíos, bíonn 10 lá oibre ag Seirbhís na bPasanna, gan deireadh na seachtaine ná laethanta saoire poiblí san áireamh, chun pas a eisiúint tar éis iarratas a fháil. 
 6. Ní bheidh feidhm leis an tseirbhís 10 lá oibre i gcás iarratais atá neamhiomlán nó comhlánaithe go míchruinn. 
 7. Ní bheidh feidhm leis an tseirbhís 10 lá oibre maidir le haon iarratas nach féidir a phróiseáil de réir téarmaí Acht na bPasanna, 2008.
 8. Ní féidir le Passport Express ráthaíocht a thabhairt faoi sheachadadh pas má tá sé ag teastáil laistigh de 10 lá oibre.
 9. I gcásanna eisceachtúla nuair a bhíonn imthosca maolaitheacha ann do Sheirbhís na bPasanna, féadfar an tseirbhís 10 lá oibre do Passport Express a shíneadh ar feadh tréimhse teoranta. Foilseofar fógra faoin athrú seo agus faoin tréimhse ar dócha a mhairfidh sé sa phreas náisiúnta agus ar an suíomh   (fuinneog nua) www.passport.ie

 

Foirmeacha Iarrratais

Tá foirmeacha iarratais ar fáil  ó gach stáisiún Gardaí agus ó oifigí poist a chuireann an tseirbhis Passport Express ar fáil.

 

Gluais

Passport Express

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta