Buiséad Teaghlaigh

- déan ranníocaíochtaí seachtainiúla ar son do chuid billí

An bhfaigheann tú íocaíochtaí Leasa Sóisialaigh? Féadfaidh tú costas do chuid billí teaghlaigh a leathadh amach trí shuimeanna rialta a íoc ar son do chuid billí, go díreach as do chuid íocaíochtaí seachtainiúla Leasa Sóisialaigh, trí Bhuiséad Teaghlaigh.

 

Cad atá sa Bhuiséad Teaghlaigh?

Is áis é an Buiséad Teaghlaigh a thugann deis do dhaoine a fhaigheann íocaíochtaí áirithe Leasa Sóisialaí suimeanna a íoc go rialta ar son billí éagsúla teaglaigh le hasbhaintí rialta as a gcuid íocaíochtaí.

Cad iad na billí is féidir a íoc?

 • Íocaíochtaí na nÚdarás Áitiúla
 • Electric Ireland
 • Fuinneamh Bord Gáis
 • eircom

Nuair a bhíonn tú ag beartú cé mhéid a íocfaidh tú gach seachtain, cuimhnigh ar na nithe seo a leanas:

 • Go mbeidh an íocaíocht is lú atá luaite á déanamh agat do gach cineál bille (féach na Treoracha maidir le hAsbhaintí)
 • Nach mbeidh iomlán na n-íocaíochtaí níos mó ná 25% de do bhuníocaíocht Leasa Sóisialaí.

Treoracha maidir le hasbhaintí
 1. Údaráis Áitiúla
  Le haghaidh cíos / ceannach tionónta / morgáiste beidh an méid a asbhaintear gach seachtain cothrom le do chíos seachtainiúil / ceannach tionónta / morgáiste. Má bhíonn riaraistí ort iarr ar d'oifigeach tithíochta áitiúil an asbhaint a údarú.
 2. Soláthar Custaiméirí BSL
  €3.50 sa tseachtain an t-íosmhéid atá i bhfeidhm. 
 3.  Fuinneamh Bord Gáis
  Beidh an íosíocaíocht sheachtainiúil le Fuinneamh Bord Gáis ag brath ar an táille a bhaineann leat féin, ach déantar íocaíocht €4.00 ar a laghad sa tseachtain.
 4. Tá íosíocaíocht €3,50 sa tseachtain i bhfeidhm.

Conas Cuntas a oscailt?

Níl le déanamh ach Foirm an Treoir um Asbhaint Buiséad Teaghlaigh a chomhlánú do gach bille ar mian leat ranníocaíocht a dhéanamh ar a shon, agus é a sheoladh le Saorphost chuig:

Buiséad Teaghlaigh
An Post 3D
Ard-Oifig an Phoist
Freepost
Baile Átha Cliath 1

Beidh suas le 21 lá ag teastáil chun do threoracha asbhainte a phróiseáil.
Cuirfear na híocaíochtaí asbhainte ar aghaidh chuid an eagraíocht chuí laistigh de 4 lá oibre ón uair a fhaightear d'íocaíocht sheachtainiúil in Oifig an Phoist.

 

Conas Asbhaintí a Chur leis, a Leasú nó a Chealú?


Comhlánaigh Foirm Asbhaint Buiséad Teaghlaigh nua agus cuir ar ais chugainn i Saorphost í.

Ní mór fógra 2 sheachtain a thabhairt i scríbhinn chun asbhaint a chealú.

d'ainm, do sheoladh agus d'uimhir phearsanta seirbhíse poiblí (UPSP)
sonraí na n-asbhaintí ar mian leat iad a chealú (lena n-áirítear uimhir chuntais). Cuirfear na hasbhaintí ar ceal laistigh de 2 sheachtain tar éis an fófra cealaithe a bheith faighte.

Téarmaí agus Coinníollacha

 1. Cuireann An Post an tseirbhís seo ar fáil thar ceann an Aire Coimirce Sóisialta. Tá sé ar fáil dóibh siúd a fhaigheann íocaíochtaí Leasa Sóisialaigh.
 2. Ní féidir iarratas a dhéanamh ar Bhuiséad Teaghlaigh ach amháin má tá d'íocaíocht Leasa Sóisialaigh á ndéanamh tríd An Post.
 3. Mura mbíonn do leibhéal íocaíochta Leasa Sóisialaí dóthanach chun do chuid asbhaintí uile a íoc gach seachtain, déanfaidh An Post asbhaintí suas do uasmhéid de 25% den íocaíocht sheachtainiúil ag an ráta comhréidh. Beidh sé seo bunaithe ar thosaíocht a thabhairt d'íocaíochtaí na nÚdarás Áitiúla.
 4. Má tá íocaíocht Leasa Sóisialaí déanta ag an Aire Coimirce Sóisialta leis An Post, beidh uasdliteanas An Post i leith cailliúint agus damáiste díreach a eascraíonn má theipeann air asbhaint a dhéanamh as íocaíocht Leasa Sóisialaigh cothrom le méid na hasbhainte atá i gceist. Ní bheidh aon dliteanas ar An Post i leith caillteanas iarmhartach nó damáiste a eascraíonn má theipeann air asbhaint a dhéanamh as íocaíocht Leasa Sóisialaigh.

 

Foirmeacha Iarratais

 • Buiséad Teaghlaigh
 • Foirm um Threoir Asbhainte

 

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta