Ár nDaoine

Aistear An Phoist

Sa leathanach seo, tugtar eolas do dhaltaí faoi aistear litreach agus beartáin, ón uair a chuirtear tríd an bpost iad go dtí go dtagann siad go dtí do bhosca litreacha. Úsáidtear dhá fhíseán chun aistear na litreach agus aistear an bheartáin araon a thaispeáint

An Fhoireann Bhailiúcháin

Sa leathanach seo, tugtar eolas do dhaltaí faoi conas a bhailítear an post go laethúil. Tugann Craig, Bailitheoir an Phoist, míniú ar a lá oibre, an méid uaireanta a bhailíonn sé an post go dtí conas mar a osclaíonn sé an bosca poist agus cén áit a thugann sé an post go léir chun é a shórtáil.

Triailtear tíreolaíocht na ndaltaí leis an ngníomhaíocht seo. Glaonn an múinteoir liosta príomhchathracha amach agus ní mór do na daltaí na tíortha cearta a théann leo a ainmniú.

Tíortha agus Contaetha

An Fhoireann Shórtála

Anseo, foghlaimíonn na daltaí faoi cad a tharlaíonn do na litreacha agus beartáin nuair a shroicheann siad ceann de na ceithre lárionad poist ina ndéantar iad a shórtáil.

An Fhoireann Sheachadta

Sa leathanach seo, múintear do dhaltaí conas a sheachadtar an post. Tugann Peadar míniú ar a lá oibre mar fhear an phoist, ón uair a théann sé amach ar a rothar chun na litreacha a sheachadadh.

Iarrann an ghníomhaíocht seo ar dhaltaí achoimre a dhéanamh ar gach rud a d'fhoghlaim siad san alt seo, ón bpost a bhailiú go dtí sórtáil agus seachadadh. Is féidir gníomhaíocht an phlean ceachta seo a dhéanamh mar ghníomhaíocht scríbhneoireachta cruthaithí nó fiú mar sheisiún ceisteanna agus freagraí.

Gníomhaíocht

Aistear litreach céim ar chéim

 • Ceannaigh stampa in Oifig an Phoist
 • Cuir an post sa bhosca poist
 • Bailíonn fear an phoist é
 • Déanann fear an phoist é a scanadh chun a chur in iúl don lárionad poist gur bailíodh an post ón mbosca poist sin.
 • Cuireann fear an phoist an post sa veain agus tugann sé go dtí an lárionad poist é
 • Úsáidtear meaisín mór sórtála chun an post a shórtáil
 • Déantar beartáin níos mó a shórtáil ar leithligh sa lárionad poist
 • Cuirtear an post go léir i gcásanna agus tugtar go dtí na hoifigí seachadta é i veaineanna agus i dtrucailí
 • Bailíonn duine an phoist an post ó na hoifigí seachadta
 • Seachadann sé nó sí an post i veain, ar rothar nó de chois
 • Tagann an post tríd an mbosca litreacha!