Oifig an Phoist

Rudaí Le Déanamh Ag Oifig An Phoist

Insítear sa rannóg seo do dhaltaí faoi na rudaí difriúla is féidir leo a dhéanamh ina nOifig Phoist áitiúil ar nós litreacha agus beartáin a chur, creidmheas fóin a cheannach, cártaí dearbháin a cheannach agus airgeadra eachtrach a fháil.

Is féidir gníomhaíocht an phlean ceachta seo a úsáid i gceacht tíreolaíochta na ndaltaí. Iarrtar ar na daltaí buille faoi thuairim a thabhairt faoi ainmneacha na dtíortha ar léarscáil den Eoraip, trí bhreathnú ar bhratach agus ar stampa ó gach tír.

Stampaí agus bratacha na hEorpa

An bhfuil a fhios agat cé as don stampa seo?

Tabhair buille faoi thuairim faoin tír. 

Íomhá: Léarscáil na hEorpa a thaispeánann bratach agus stampa na dtíortha seo a leanas.

Tíortha: An Ghearmáin, An Fhrainc, Éire, An Bhreatain, An Iodáil, An Spáinn, An Phortaingéil.

 

Aire A Thabhairt Do D'Airgead

Sa leathanach seo, múintear do dhaltaí go bhfuil sé tábhachtach airgead a chur i dtaisce agus conas a chabhraíonn An Post leo é sin a dhéanamh le cuntas taisce. Mínítear cad is airgeadra ann chomh maith agus conas is féidir an Euro a mhalartú i ndollair agus i bpuint in Oifig an Phoist.

Iarrtar ar dhaltaí an t-airgeadra a bhaineann le liosta tíortha éagsúla a ainmniú i ngníomhaíocht an phlean ceachta seo.

Gníomhaíocht Cúrsaí Airgid

Do Phost A Thomhas

Ar an leathanach seo, tugtar eolas do dhaltaí faoi na méideanna difriúla poist ar féidir a chur ar an bpost agus conas a gcostas a leagadh amach, ag brath ar an áit a bhfuil siad ag dul.

Molaimid go ndéanfar an ghníomhaíocht seo mar chuid de cheacht matamaitice. Taispeántar tábla de rátaí postais chun míreanna a chur go seoladh in Éirinn agus thar lear, agus cuirtear trí cheist shamplacha ag iarraidh ar na scoláirí meáchan litreach, beartáin nó birt a thomhas.

Costas an Phoist

Do Phost A Leanúint

Insítear ar an leathanach seo do dhaltaí faoi Rianú d’Earra agus faoin gcaoi a bhfuil sé i bhfad níos éasca anois d’aon duine a sheolann litreacha agus beartáin. Insíonn sé an difríocht freisin idir Post Cláraithe agus Express Post.

Cabhróidh gníomhaíocht an phlean ceachta seo le daltaí a scileanna cruthaitheachta agus scríbhneoireachta a fhorbairt, agus is féidir tabhairt fúithi sa rang ealaíne/ceardaíochta. Is féidir leis na daltaí a mbosca poist féin a dhéanamh agus é a mhaisiú. Nó féadfaidh siad cárta cairdis a dhéanamh agus pictiúr a tharraingt den chéad stampa, an Stampa Dubh Pingine.

Déan do Bhosca Poist féin

An méid a theastóidh:

  • Bosca bróg folamh 
  • Péint, scuaba agus marcóirí 
  • Leathanaigh bhána 

Treoracha:

  • Bain clúdach an bhosca bróg 
  • Clúdaigh an bosca agus an clúdach leis an bpáipéar 
  • Leag an clúdach ar ais ar an mbosca 
  • Gearr poll mór i mbarr an bhosca 
  • Úsáid an phéint/na marcóirí srl. chun an bosca a mhaisiú