An Post Agus An Comhphobal

An Post Agus An Comhphobal

Sa leathanach seo, tugtar míniú ar a bhfuil á dhéanamh ag An Post ar son an chomhphobail, seachas an post a sheachadadh - spreagadh a thabhairt do dhaoine dul amach ag rothaíocht, go dtí an comhshaol a chaomhnú agus an litearthacht aosach a fheabhsú.

An Post Agus An Rothaíocht

Sa leathanach seo, labhraítear faoi dhá imeacht a dtéann An Post in urrús orthu - An Rás - rás rothaíochta ocht-lá a théann timpeall na hÉireann a nglacann na rothaithe is fearr ar domhan páirt ann agus Sraith Rothaíochta An Post a thugann spreagadh do chlanna dul amach ag rothaíocht.

Rás An Post 2015
Sraith Rothaíochta An Post

An Post Agus An Comhshaol

Sa leathanach seo, tugtar míniú ar a bhfuil á dhéanamh ag An Post, chun a chinntiú go n-oibríonn sé ar son chaomhnú an chomhshaoil.

Taispeánann físeán triúr fostaí de chuid An Post ag míniú conas a thugann siad aire don chomhshaol.

Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh sa rang OSPS. Is féidir leis na scoláirí tabhairt faoi thráth na gceist ar iarrachtaí An Post an comhshaol a chosaint.

Tráth na gceist gearrthóg físe Comhshaoil

An Post Agus An Litearthacht

Sa leathanach seo, tugtar míniú ar an gcomhobair atá á déanamh ag An Post agus ag an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh chun cabhrú le daoine a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta agus scríbhneoireachta acu.

Tá físeán ar fáil chomh maith a thaispeánann trí fhógra litearthachta a rinne An Post, chun a mhíniú, i mbealach soiléir agus simplí, cad is ea an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh.

Breathnaigh ar shuíomh gréasáin NALA ag www.takethefirststep.ie chun foghlaim faoi dhaoine ar éirigh leo filleadh ar an bhfoghlaim chun a gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta agus matamaitice a fheabhsú.